Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Metode istraživanja hrvatskoga iseljeništva

Šifra:
194389
Kratica:
DEMO212
Visoko učilište:
Fakultet hrvatskih studija
ECTS bodovi:
2.0
Opterećenje:
15(P) + 15(PK)
Nositelji:

nasl. izv. prof. dr. sc. Marina Perić Kaselj

Izvođači:

dr. sc. Monika Balija (PK)

nasl. izv. prof. dr. sc. Marina Perić Kaselj (P)

Opis predmeta:
Cilj predmeta je upoznati studente s kvalitativnim i kvantitativnim metodama istraživanja (koji se koriste u istraživanju hrvatskoga iseljeništva), te mogućnostima primjene i upotrebe određenih istraživačkih postupaka/metoda kroz konkretni istraživački rad. Očekivana postignuća studiranja na razini predmeta: Usvajanje znanja o metodologiji istraživanja hrvatskoga iseljeništva Koristiti različite pristupe kvalitativne i kvantitativne metodologije Usvojiti tehnike istraživačkoga rada: nacrt istraživanja, obrada i analiza podataka i izrada istraživačkoga izvješća. Opis sadržaja predmeta: 1. Uvodno predavanja 2. Paradigme u istraživanju društvenih znanosti 3. Empirijska i normativna teorija u društvenim znanostima 4. Osnove znanstvena istraživanja u društvenim znanostima 5. Faze i procesi istraživanja 6. Nacrt istraživanja 7. Kolokvij 8. Osnove kvalitativne metodologije 9. Istraživačka pitanja i kvalitativne metode u prikupljanju podataka 10. Metode analize podataka u kvalitativnim istraživanjima 11. Osnovne kvalitativne metodologije - Multivarijantne metode obrade podataka 12. Terenski rad 13. Obrada podataka i pisanje znanstvenoga izvješća 14. Kolokvij 15. Ponavljanje gradiva i priprema za ispit.
Obavezna literatura:

1. Mejovšek, Milko (2008). Metode znanstvenog istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima, Jastrebarsko: Naklada Slap.

2. Živković, fra Ilija; Šporer, Željka; Sekulić, Duško (1995). Asimilacija i identitet. Studija o hrvatskom iseljeništvu u SAD i Kanadi. Zagreb, Školska knjiga.

Preporučena literatura:

3. Berg, B. L. (2001). Qualitative research methods for the social sciences. 4th edition Boston, MA: Allyn & Bacon.

4. Božić, Saša (2013). "Is There Croatian Diaspora in Europe? From 'Gastarbeiters' to Transmigrants and Ethnics", Croatian Studies Review 8(1): 117-134

5. Božić, Saša i Kuti, Simona (2012). "Hrvatske migrantske organizacije u Europi", u: Saša Božić (ur.) Institucionalizacija hrvatske dijaspore. Oblici migrantskog udruživanja - primjeri iz Europe, Južne Amerike i Australije, Zagreb: Jesenski i Turk, Hrvatsko sociološko društvo, str. 81-99.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
3 Psihologija prijediplomski 1 izborni
20 Sociologija prijediplomski 1 izborni
32 Povijest prijediplomski 1 izborni
45 Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani) prijediplomski 1 obavezni
1 Kroatologija prijediplomski 2 izborni
3 Psihologija prijediplomski 2 izborni
20 Sociologija prijediplomski 2 izborni
32 Povijest prijediplomski 2 izborni
1 Kroatologija prijediplomski 3 izborni
17 Filozofija i kultura prijediplomski 3 izborni
20 Sociologija prijediplomski 3 izborni
32 Povijest prijediplomski 3 izborni
1 Kroatologija prijediplomski 4 izborni
17 Filozofija i kultura prijediplomski 4 izborni
20 Sociologija prijediplomski 4 izborni
32 Povijest prijediplomski 4 izborni
20 Sociologija prijediplomski 5 izborni
32 Povijest prijediplomski 5 izborni
20 Sociologija prijediplomski 6 izborni
32 Povijest prijediplomski 6 izborni

Legenda

  • P - Predavanja
  • PK - Vježbe u praktikumu