Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Tipologija iseljavanja

Šifra:
194401
Kratica:
DEMO622
Visoko učilište:
Fakultet hrvatskih studija
ECTS bodovi:
2.0
Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Tado Jurić

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Tado Jurić (P)

dr. sc. Monika Balija (S)

Opis predmeta:
Cilj predmeta je predstaviti multidisciplinarne teorije i koncepte međunarodnih migracija, uz kritički osvrt na suvremene trendove hrvatskoga društva. Predmet će posebnu pozornost posvetiti sljedećim sadržajima: Osnovni pojmovi: migracija, prostorna mobilnost, tipovi migracija, migrantske skupine i post-migracijski socijalni procesi Mikro-mezo-makro pristupi objašnjenju migracija Migrantske mreže i generiranje migracijskih tokova Migracije i novi oblici prostorne mobilnosti Transnacionalni socijalni prostori Oblici organiziranja migranata Klasični i novi pristupi objašnjenju integracije migranata Hrvatske migracije i hrvatska dijaspora Opis sadržaja predmeta: 1. Migracijski termini i koncepti 2. Tipologije migracija: tradicionalni pristup pitanju migracija (teorija ravnoteže, teorija potiskivanja-privlačenja, gospodarske, zemljopisne i biheviorističke teorije migracija) 3. Suvremeni pristupi problemu migracija (demografska tranzicija, centar-periferija odnos, teorija mreža, teorija enklava, starenje stanovništva itd.) 4. Tokovi migracija kroz povijest 5. Internacionalne migracije (migracije građana iz države u državu, kriza "nacionalnoga identiteta, suvremene migracije u Europi") 6. Integracija, asimilacija, akulturacija 7. Migrantske mreže i transnacionalni socijalni prostori 8. Psiho-socijalne posljedice migracija 9. Kriza multikulturalizma, rasizam i ksenofobija 10. Migracijski tijekovi u hrvatskom narodu; uzroci i posljedice 11. Hrvatska dijaspora 12. Suvremeni migracijski procesi u Hrvatskoj 13. Politički aspekti iseljavanja Hrvata iz Bosne i Hercegovine 14. Suvremeno iseljavanje u Njemačku i Irsku 15. Sinteza i vrjednovanje
Jezici izvođenja nastave:

Hrvatski

Obavezna literatura:

1. Mesić, Milan, Međunarodne migracije: tokovi i teorije, Filozofski fakultet, Zagreb, 2002.

2. Tado Jurić (2018.), Iseljavanje Hrvata u Njemačku. Gubimo li Hrvatsku, Školska knjiga, Zagreb, 2018. (odabrana poglavlja)

Preporučena literatura:

3. Akrap, Anđelko i Strmota, Marin (2015): Veliki iseljenički valovi iz Hrvatske od kraja 19. do kraja 20. stoljeća u zborniku: Hrvatska izvan domovine, Sopta, Marin ; Maletić, Franjo ; Bebić, Josip (ur.). Zagreb: Golden marketing-Tehnička knjiga.

4. Božić, Saša, Etničnost migrantskih zajednica: nastajanje novih manjina, u: Čičak-Chand, Ružica (ur.) Etničnost, nacija, identitet: Hrvatska i Europa, IMIN, HSD, Jesenski i Turk, Zagreb, 1998, str. 85-100.

5. Božić, Saša, Uloga dijaspore u procesu transnacionalizacije, Revija za sociologiju 32(3-4): 117-132, 2001.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
3 Psihologija prijediplomski 1 izborni
20 Sociologija prijediplomski 1 izborni
32 Povijest prijediplomski 1 izborni
1 Kroatologija prijediplomski 2 izborni
3 Psihologija prijediplomski 2 izborni
20 Sociologija prijediplomski 2 izborni
32 Povijest prijediplomski 2 izborni
45 Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani) prijediplomski 2 obavezni
1 Kroatologija prijediplomski 3 izborni
17 Filozofija i kultura prijediplomski 3 izborni
20 Sociologija prijediplomski 3 izborni
32 Povijest prijediplomski 3 izborni
1 Kroatologija prijediplomski 4 izborni
17 Filozofija i kultura prijediplomski 4 izborni
20 Sociologija prijediplomski 4 izborni
32 Povijest prijediplomski 4 izborni
20 Sociologija prijediplomski 5 izborni
32 Povijest prijediplomski 5 izborni
20 Sociologija prijediplomski 6 izborni
32 Povijest prijediplomski 6 izborni

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar