Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Prijepori o poimanju kulture / Der Kulturbegriffsstreit

Šifra:
213955
Kratica:
FILDI233
Visoko učilište:
Fakultet hrvatskih studija
ECTS bodovi:
3.0
Opterećenje:
30(P)
Nositelji:

prof. dr. sc. Zygfryd Eckardt Gehrmann

Izvođači:

prof. dr. sc. Zygfryd Eckardt Gehrmann (P)

Opis predmeta:
Ciljevi predmeta Stecanje znanja i uvoda u aktualne prijepore o poimanju kulture u različitim znanstvenim disciplinama s fokusom na odnos kulture, kolektiva i globalizacije Stjecanje znanja o različitim teorijama kulture i odnosu pojedinca, kolektivnoga identiteta i nacionalne kulture Upoznavanje rasprave o dominantnoj kulturi (njem. Leitkultur) u zemljama njemačkoga govornoga područja kao primjeru primjene teorijskoga prijepora o pojmu nacionalne kulture ili identiteta u uvjetima globalizacije Spoznavanje različitosti i pluralizacije kao nove društvene realnosti i senzibilizacija za različitost Uvjeti za upis predmeta i / ili ulazne kompetencije potrebne za predmet Znanje njemačkoga na razini B2 u receptivnim jezičnim djelatnostima (čitanje i slušanje) te na razini B1 u produktivnim jezičnim djelatnostima (govorenje i pisanje) prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi Prosuđivati interdisciplinarno i uvažavati različite znanstvene metodologije i poglede na posebna pitanja i probleme. Prepoznati interdisciplinarni karakter filozofije i njezine relevantnosti za druga područja znanja te za promicanje niza moralnih, društvenih i kulturnih vrijednosti. Samostalno vrjednovati i kritički analizirati jednostavnije filozofske tekstove. Očekivani ishodi učenja na razini predmeta Sposobnost kritičkoga razumijevanja i procjene granica i mogućnosti različitih teorija o kulturi Sposobnost pozicioniranja aktualnih prijepora o pojmu kulture u suvremenoj raspravi o pojmu kulture Sposobnost razvoja kriterija za kulturnoteorijsko poimanje i prosudbu aktualnih društvenih rasprava o raspadu i transformaciji nacionalnih kultura u doba globalizacije Jačanje analitičkih sposobnosti za primjenu i provjeru teorija o kulturi u svrhu poimanja razvojnih trendova u društvu Opis sadržaja predmeta 1. Što je kultura - uvod u različite koncepte i teorije o kulturi 2. Kultura kao orijentacijski sustav:Thomasov koherencijski model I 3. Kultura kao orijentacijski sustav: Thomasov koherencijski model II 4. Sustav nacionalnih kulturnih standarda. primjeri primjene 5. Kritika koherencijskoga modela 6. Transkulturna društva i raspad nacionalnih kultura: Welschova teorije kulture 7. Globalizacija načina života i hibridizacija kultura: primjeri primjene 8. Kritika modela transkulturnosti 9. Hansenov kohezijski model:multikolektivnost i nacija I 10. Hansenov kohezijski model: multikolektivnost i nacija II 11. Primjeri primjene: multikolektivni identiteti u svakodnevnom životu 12. Granice i mogućnosti kohezijskih modela kulture 13. Teorije kulture i društvo::asprava o dominantnoj kulturi na njemačkom govornom području I 14. Teorije kulture i društvo:rasprava o dominantnoj kulturi na njemačkom govornom području II 15. Teorije kulture i društvo:Vodič za izbjeglice (Refugee Guide)
Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
17 Filozofija i kultura prijediplomski 1 izborni
20 Sociologija prijediplomski 1 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 1 izborni
32 Povijest prijediplomski 1 izborni
1 Kroatologija prijediplomski 2 izborni
17 Filozofija i kultura prijediplomski 2 izborni
20 Sociologija prijediplomski 2 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 2 izborni
32 Povijest prijediplomski 2 izborni
1 Kroatologija prijediplomski 3 izborni
17 Filozofija i kultura prijediplomski 3 izborni
20 Sociologija prijediplomski 3 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 3 izborni
32 Povijest prijediplomski 3 izborni
1 Kroatologija prijediplomski 4 izborni
17 Filozofija i kultura prijediplomski 4 izborni
20 Sociologija prijediplomski 4 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 4 izborni
32 Povijest prijediplomski 4 izborni
17 Filozofija i kultura prijediplomski 5 izborni
20 Sociologija prijediplomski 5 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 5 izborni
32 Povijest prijediplomski 5 izborni
17 Filozofija i kultura prijediplomski 6 izborni
20 Sociologija prijediplomski 6 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 6 izborni
32 Povijest prijediplomski 6 izborni

Legenda

  • P - Predavanja