Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Ruđer Bošković

Kratica:
KROBI963
Opterećenje:
30(P)
Nositelji:

prof. dr. sc. Zvonimir Čuljak

Izvođači:

prof. dr. sc. Zvonimir Čuljak (P)

Opis predmeta:
1. Prikazati glavne elemente prirodoznanstvenog i filozofskog djela Ruđera Boškovića (u prirodnoj filozofiji, metafizici, epistemologiji, metodologiji, filozofiji znanosti) kao i njegova postignuća u drugih područjima (tehnička ekspertiza, diplomacija, pjesništvo). 2. Korelirati glavne elemente Boškovićeva znanstvenog i filozofskog djela s dotičnim znanstvenim, filozofskim, društvenim i kulturnim kontekstom 3. Analizirati glavne znanstvene i filozofske pojmove, stavove i argumente koje je Bošković primjenjivao. 4. Osposobiti studente za tumačenje i razumijevanje glavnih Boškovićevih radova 5. Osposobiti studente za razumijevanje osnovnih pojmova i termina kojima se služio Bošković 6. Osposobiti studente za procjenjivanje Boškovićevih teorija i argumenata Nakon uspješnog pohađanja predmeta studenti će moći: 1. prepoznati glavne elemente Boškovićeva znanstvenog i filozofskog djela (u prirodnoj filozofiji, metafizici, epistemologiji, metodologiji, filozofiji znanosti) 2. korelirati glavne elemente Boškovićeva znanstvenog i filozofskog djela s dotičnim znanstvenim, filozofskim, društvenim i kulturnim kontekstom 3. razumjeti sadržaje glavnih znanstvenih i filozofskih pojmova i termina kojima se služio Bošković 4. procijeniti Boškovićeve stavove i argumente u kontekstu povijesti znanosti i povijesti filozofije Sadržaj predmeta: I. Uvod 1. Djelo Ruđera Boškovića (1711.-1787.) 2. Boškovićevo obrazovanje i intelektualni razvoj u znanstvenom, filozofskom, društvenom i kulturnom kontekstu njegova doba II. Boškovićeva prirodna filozofija i metafizika 3. Teorija sila i strukture tvari 4. Teorija prostora, vremena i kretanja 5. Objašnjenje relacije uma i tijela ("duše" i "tvari") 6. Determinizam i Božje djelovanje 7. Kolokvij III. Boškovićeva epistemologija, filozofija znanosti i metodologija 8. Perceptivni realizam: urođene ideje, primarne i sekundarne kvalitete, zdravorazumski vs. znanstveni realizam 9. Antirealizam (instrumentalizam) u filozofiji znanosti: neopažljivi entiteti, status teorija i znanstveni napredak (1736-1748.) 10. Znanstveni realizam u filozofiji znanosti: neopažljivi entiteti, status teorija i znanstveni napredak (1748.-1785.) 11. Teorija znanstvene metode i znanstvenog objašnjenja: indukcija, hipotetičko-deduktivna metoda, objašnjenje kao mikroredukcija i kao unifikacija IV. Boškovićeva postignuća u drugim područjima 12. Tehnička ekspertiza i radovi; diplomatsko i političko djelovanje; pjesništvo V. Boškovićeva recepcija i utjecaj 13. Boškovićeva recepcija i utjecaj u znanstvenim i kulturnim krugovima tijekom 18.,19. i 20. stoljeća 14. Kolokvij 15. Završna rasprava

Legenda

  • P - Predavanja