Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Grci na Jadranu

Kratica:
POVBI873
Opterećenje:
30(S)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Vlatka Vukelić

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Vlatka Vukelić (S)

Opis predmeta:
Ciljevi predmeta Upoznati pojedine vidove grčke kulture vrlo rano prisutne na istočnoj jadranskoj obali. Kroz predavanja s prezentacijama temeljem povijesnih izvora i proučavanja odabranih spomenika poduprijeti znanje koje se stječe u obaveznim predmetima iz povijesti staroga vijeka. Nastava će se dijelom realizirati s predavanjima na terenu, stručnim obilascima spomenika i muzejski zbirki. Akademska postignuća na razini programa kojima predmet pridonosi Vrjednovati povijesne činjenice i procese nacionalne, europske i svjetske povijesti te njihove problematike interpretiranja. Objasniti temeljne historiografske činjenice o svjetskoj povijesti. Interpretirati i vrjednovati historiografski tekst Očekivana akademska postignuća na razini predmeta 1. Navesti povijesne i kulturne tijekove grčke kolonizacije na istočnoj obali Jadrana 2. Definirati osnovne pojmove grčke kulture na području istočnog Jadrana 3. Prepoznati utjecaj Grka u rimskoj Dalmaciji 4. Analizirati i kritički prosuditi grčku kolonizaciju na Jadranu uz primjenu relevantnih znanja i vještina 5. Klasificirati spomeničku građu - urbanizam, epigrafija, numizmatika 6. Objasniti problemske teme grčke baštine 7. Opisati stečeno znanje u svrhu razumijevanja općeg razvoja grčke umjetnosti 8. Objasniti najvažnije stručne izraze povezane s grčkim gradovima na Jadranu 2.5. Opis sadržaja predmeta 1. Uvodno predavanje 2. Literarni izvori 3. Epigrafski izvori grčkih gradova 4. Numizmatika grčkih gradova na Jadranu 5. Grčka mitologija na istočnoj obali Jadrana 6. Iliri i grčka kolonizacija na istočnom Jadranu 7. Osnivanje grčkih gradova na području srednjega Jadrana 8. Urbanizam grčkih gradova 9. Issa 10. Faros 11. Tragurion 12. Epetion 13. Lumbarda, Resnik 14. Kultovi grčkih gradova na Jadranu 15. Terenska nastava
Obavezna literatura:

1. Antički Grci na tlu Hrvatske, Katalog izložbe, Klovićevi dvori, 14. listopada - 12. prosinca 2010, ured. Jasminka Poklečki Stošić, Zagreb, 2010.(izabrana poglavlja) J. Brunšmid, Natpisi i novac grčkih gradova u Dalmaciji, prev. M. Bonačić-Mandinić, Split, 1998. (izabrana poglavlja) J. Jeličić-Radonić ; M. Katić, Faros -osnivanje antičkog grada, Split, 2015. (izabrana poglavlja) J. Jeličić-Radonić, H. Goricke-Lukić, I. Mirnik, Faros -grčki, grčko-ilirski i rimski novac, Split, 2017. (izabrana poglavlja) Grčki utjecaj na istočnoj obali Jadrana, Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 24. do 26. rujna 1998. godine u Splitu, Split, 2002. (izabrana poglavlja) R. Katičić, Illyricum mythologicum, Zagreb, 1995. (izabrana poglavlja) M. Suić, Antički grad na istočnom Jadranu, Zagreb, 2003. (izabrana poglavlja) M. Zaninović, Antički Grci na hrvatskoj obali, Arheološki radovi i rasprave, 14 (2004), str. 1-57.

Legenda

  • S - Seminar