Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Iliri

Šifra:
213990
Kratica:
POVBI983
Visoko učilište:
Fakultet hrvatskih studija
ECTS bodovi:
3.0
Opterećenje:
30(S)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Vlatka Vukelić

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Vlatka Vukelić (S)

dr. sc. Snježana Vasilj (S)

Opis predmeta:
Ciljevi predmeta Ciljevi predmeta su kroz posebnosti kulturološki karakterističnih razvojnih procesa, uvjetovanih izraženim autohtonim supstratom i snažnim regionalnim utjecajima, izraženim na prostoru Balkana, definirati Ilire, ukazati na njihovu etnogenezu, teritorijalnu rasprostranjenost i vremenski okvir, od ranih prapovijesnih razdoblja brončanoga i željeznoga doba do antike. Ciljevi će se ostvarivati kroz analizu primarnih i sekundarnih izvora, literarnih djela, arheoloških lokaliteta i građe, te prikaz povijesnih okolnosti, društvenih odnosa, gospodarskih kretanja i kulturnih utjecaja. Akademska postignuća na razini programa kojima predmet pridonosi Stjecati i povezivati saznanja na primjeru složenih promjena proizašlih iz određenih povijesnih, društvenih i gospodarskih procesa i kulturnih kretanja koji su se kroz dugi vremenski period prelamali na hrvatskom kulturnom prostoru. Vrjednovati povijesne činjenice i procese nacionalne, europske i svjetske povijesti te njihove problematike interpretiranja. Interpretirati i vrjednovati historiografski tekst. Prepoznati interdisciplinarni karakter povijesti i njezinu relevantnost za druga područja znanja te za promicanje niza moralnih, društvenih i kulturnih vrijednosti. Očekivana akademska postignuća na razini predmeta Steći osnovna znanja o značaju i ulozi Ilira; spoznati prostorni okvir, njihovu etnogenezu i podrijetlo. Steći elementarna znanje o specifičnim uvjetima povijesnih kretanja Ilira. Upoznati društvene odnose; elemente državnosti; vojnu hijerarhiju, gospodarske okolnosti i pomorsku tradiciju Ilira. Steći predodžbu o kulturnim prilikama kod Ilira, međusobnim utjecajima, odnosima i mogućim sažimanjima. Skrenuti pozornost na bogatu materijalnu ostavštinu prepoznatljivu kroz sve faze povijesnoga tijeka od prapovijesti do velike promjene-rimskoga utjecaja u ilirske prostore. Upoznati kulturu ilirskoga življenja i tradiciju graditeljstva. Ukazati na elemente ilirske duhovnosti, vjerovanja i kult mrtvih. Opis sadržaja 1. Uvodno predavanje. Upoznati studente s ciljevima predmeta, ukazati na vremenske i prostorne odrednice Iliri 2. Skrenuti pozornost na važnost primarnih i sekundarnih izvora, na Ilire u mitologiji i djelima antičkih autora 3. Ukazati na pitanja vezana za ime i matične teritorije Ilira (Ilyrii proprie dicti ili Iliri u užem smislu) 4. Iliri, Kelti i etničke zajednice; Japodi, Liburni, Histri 5. Delmati, Autarijati, Dezidijati 6. Ardijeji, Daorsi, Plereji -specifični odnosi i međusobne veze 7. Društvo, plemstvo, vojna aristokracija 8. Ilirsko kraljevstvo; dinastije i vladari 9. Kontakti s visokorazvijenim civilizacijama sredozemnoga svijeta 10. Gospodarstvo; pomorstvo, trgovišta, trgovački putovi, razmjena roba; gusarstvo 11. Jezik, materijalna kultura; graditeljstvo i rani urbanizam 12. Umjetnost 13. Ilirska numizmatika 14. Duhovnost; religija, kult, pogrebni običaji 15. Rimsko osvajanje Ilirika
Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
3 Psihologija prijediplomski 1 izborni
9 Povijest prijediplomski 1 izborni
20 Sociologija prijediplomski 1 izborni
32 Povijest prijediplomski 1 izborni
1 Kroatologija prijediplomski 2 izborni
3 Psihologija prijediplomski 2 izborni
20 Sociologija prijediplomski 2 izborni
1 Kroatologija prijediplomski 3 izborni
17 Filozofija i kultura prijediplomski 3 izborni
20 Sociologija prijediplomski 3 izborni
1 Kroatologija prijediplomski 4 izborni
17 Filozofija i kultura prijediplomski 4 izborni
20 Sociologija prijediplomski 4 izborni
20 Sociologija prijediplomski 5 izborni
20 Sociologija prijediplomski 6 izborni

Legenda

  • S - Seminar