Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Globalizacija i jezik znanosti / Globalisierung und die Sprache der Wissenschaft

Šifra:
214003
Kratica:
SOCDI753
Visoko učilište:
Fakultet hrvatskih studija
ECTS bodovi:
3.0
Opterećenje:
30(P)
Nositelji:

prof. dr. sc. Zygfryd Eckardt Gehrmann

Izvođači:

prof. dr. sc. Zygfryd Eckardt Gehrmann (P)

Opis predmeta:
Ciljevi predmeta Stjecanje znanja o asimetričnom razvoju jezika u znanosti između engleskoga kao jezika znanosti i drugih nacionalnih jezika kao jezika znanosti. Stjecanje uvida u dijalektički odnos jezika, društva i spoznajnih procesa u znanosti. Stjecanje uvida u argumentacijske sklopove u odnosu na višejezičnu i na jednojezičnu anglofonu znanost. Stjecanje znanja o povezanosti ekonomije i jezika znanosti u odnosu na mjerenje znanstvenih postignuća posredstvom citiranosti (impact), uloge časopisnih banki podataka i rangiranje istraživača i sveučilišta prema kvantitativnim pokazateljima. Upoznavanje višejezičnih znanstvenih koncepata Uvjeti za upis predmeta i / ili ulazne kompetencije potrebne za predmet Znanje njemačkoga na razini B2 u receptivnim jezičnim djelatnostima -čitanje i slušanje te na razini B1 u produktivnim jezičnim djelatnostima -govorenje i pisanje prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi Kritički prosuđivati društvene procese, odnose, vrijednosti, pojave, teorije, paradigme i metodološke pristupe unutar temeljnih i primijenjenih tema sociologije. Usmeno i pisano interpretirati stručne i znanstvene sadržaje. Očekivani ishodi učenja na razini predmeta Sposobnost razumijevanja funkcije jezika znanosti u odnosu na spoznajne procese i javnu odgovornost te primjene tih znanja pri opisu, analizi i interpretaciji suvremenih trendova razvoja jezika znanosti Sposobnost identificiranja i razumijevanja ekonomskih načela usmjeravanja u odnosu na trendove razvoja u području jezika znanosti Sposobnost identificiranja i prosudbe aktera u području jezika znanosti i ciljeva njihova djelovanja Sposobnost procjene posljedica i troškova višejezične znanosti s jedne ili monolingvalne (engleskojezične) znanosti s druge strane, s aspekta budućnosti europskih nacionalnih jezika kao jezika znanosti, inovacijskoga potencijala znanosti i jezičnoga školskoga odgoja i obrazovanja u Europi Opis sadržaja predmeta 1. Povijesni i društveni uvjeti nastanka globalnih jezika znanosti 2. Stanje i razvoj europskih jezika znanosti 3. Karakteristike engleskoga kao svjetskoga jezika znanosti:lingua franca ili nacionalni jezik? 4. Globalizacija i znanost kao jezični model anglofonizacije? 5. Internacionalizacija akademske nastave: višejezičnost ili English only? 6. Ekonomska načela usmjeravanja jezika znanosti I; poduzetničko sveučilište 7. Ekonomska načela usmjeravanja jezika znanosti II:Journal Impact Factor 8. Hipoteza jezičnoga imperijalizma 9. Jezik znanosti i spoznaja 10. Jezik znanosti i demokracija 11. Jezik znanosti i jezici u školskom odgoju i obrazovanju 12. Perspektive europskih nacionalnih jezika kao jezika znanosti 13. Mora li europska znanost biti višejezična? 14. Primjer: Njemačka 15. Primjer: Hrvatska
Obavezna literatura:

1. ein Reader mit der Pflichtliteratur oder mit Links wird zu Beginn der Lehrveranstaltung zur Verfügung gestellt Ammon, Ulrich (2000): Weltmacht Englisch? In: Merkur, Heft 617/618 (Sonderheft: Europa oder Amerika? Zur Zukunft des Westens) 2000/54 , S. 867-877 Barišić, P. (2019): Sprachzwangslage der Wissenschaft. Exkurs zum Weltkongress der Philosophie. In: Zagreber Germanistische Beiträge 2019/18, 39-54 Ehlich, K. (2009): Sprachenpolitik in Europa - Tatsachen und Perspektiven. In: Stellenbosch Papers in Linguistics Plus 2009/38, S. 26-41, hier;35-41 Gehrmann, S./Turković, S. (2019): Perspektiven einer europäischen Wissenschaft im Zustand ihrer Anglophonisierung. In: Zagreber Germanistische Beiträge 2019/18, 5-20 Hamel, R. E. (2008): Sprachimperien, Sprachimperialismus und die Zukunft der Sprachenvielfalt. In: Goethe-Institut (Hg.). Die Macht der Sprache. Teil II -Online Publikation, München, S. 15 --46 Mocikat, R. (2008): Die Rolle der Sprache in den Naturwissenschaften. In: Scottish Languages Review Issue 2008/17, 1-6

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
1 Kroatologija prijediplomski 1 izborni
725 Komunikologija diplomski 1 izborni
7378 Sociologija diplomski 1 izborni
1 Kroatologija prijediplomski 2 izborni
725 Komunikologija diplomski 2 izborni
7201 Znanstveni diplomski 2 izborni
7378 Sociologija diplomski 2 izborni
725 Komunikologija diplomski 3 izborni
7378 Sociologija diplomski 3 izborni
7201 Znanstveni diplomski 4 izborni
7202 Nastavnički diplomski 4 izborni
7378 Sociologija diplomski 4 izborni

Legenda

  • P - Predavanja