Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Filozofsko-teološki pristup stanovništvu

Kratica:
DEM233
Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Ivo Džinić

Izvođači:

prof. dr. sc. Ivo Džinić (P, S)

Opis predmeta:
Sustavnije upoznati filozofsko i biblijsko-teološko nasljeđe u pogledu demografskoga diskursa. Polazeći od samih početaka filozofskoga promišljanja o stanovništvu već kod grčko-antičkih filozofa Platona i Aristotela, ukazat će se i na prinose tom diskursu i brojnih drugih političkih i socijalnih filozofa u okviru njihova promišljanja o ustrojstvu idealne države. Osim toga predstavit će se i važniji protagonisti srednjovjekovne kršćanske filozofije i teološke tradicije do danas, koji su posvećivali pozornost ovoj temi. Nakon uspješno završenog kolegija student će moći: - uvidjeti svu složenost i izazovnost demografskoga diskursa s filozofskoga i teološka aspekta; - predstaviti značajnije filozofske i teološke autore te njihove znanstvene stavove o stanovništvu; - na filozofsko-teološkoj platformi jasno razlikovati i pojedinačno vrjednovati prirast stanovništva, fenomene urbanizacije i migracije, i dr.; - na filozofsko-teološkoj pozadini kritički propitkivati suvremena demografska kretanja i nastojanja; - uočiti stvarne probleme i posljedice negativnih demografskih trendova u Hrvatskoj. Predavačke cjeline se odnose na: 1. Uvodno predavanje: temeljni pojmovi filozofsko-teološkoga pristupa demografiji 2. Filozofski pristup stanovništvu od antičko-grčkoga razdoblja do danas 3. Značajniji demografski naglasci u kršćansko-teološkom kontekstu - Aurelije Augustin i Toma Akvinski 4. Suvremene rasprave o demografiji u kršćansko-teološkome kontekstu 5. Demografski aspekti etike i etički aspekti demografije 6. Motivi prirodnog prirasta i kršćanski aspekti ženidbe Egzegeze perikopa: Post 1, 26-31; 2, 24; 9, 1-7; Mk 10, 2-12 7. Popis stanovništva u biblijskom kontekstu: egzegeze perikopa Br 1, 2; 2 Sam 24, 1-10; Lk 2, 1-5 8. Ontologijski značaj začeća 9. Pravna važnost rođenja 10. Eshatologijska važnost smrti 11. Čovjek - putnik na Zemlji. Nikada ne znamo kada ćemo opet zatrebati domovini. Egzegeza perikope Knjige Postanka 45, 5-8 12. Plodnost u progonstvu: egzegeza perikope Jer 29, 4-9 13. Skrb za ukućane: egzegeza perikope Tim 5, 8 14. Sadržaji i kritička refleksija crkvenih impulsa i konkretnih mjera u svladavanju demografskih poteškoća 15. Zaključno predavanje: Hrvatska demografska zbilja u kontekstu filozofsko-teološka demografskoga diskursa

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar