Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Integrativna bioetika

Kratica:
DEM242
Opterećenje:
30(P)
Nositelji:

doc. dr. sc. Matija Mato Škerbić

Izvođači:

doc. dr. sc. Matija Mato Škerbić (P)

Opis predmeta:
U teorijskom pogledu cilj je ovog kolegija upoznati studente s integrativnom bioetikom kao inovativnim bioetičkim pristupom moralnim pitanjima koja nameće znanstveno-tehnički napredak, a koja se fokusiraju u kategoriji cjelovito shvaćenog života. U praktičnom pogledu cilj je ovog kolegija osposobiti studente za samostalno razmišljanje, argumentiranje i orijentiranje u ključnim dilemama suvremenog čovječanstva, te u moralnim dilemama s kojima se mogu suočiti u profesionalnom i javnom životu, kao i za kompetentno sudjelovanje u radu etičkih i bioetičkih tijela. Očekivana postignuća studiranja na razini predmeta: 1. Upoznatost s predmetom i metodama bioetike 2. Upoznatost s pojedinim temama bioetike 3. Upoznatost s pojedinim metodologijama bioetike 4. Osposobljenost za samostalno razmišljanje, argumentiranje i orijentiranje u ključnim dilemama suvremenog čovječanstva, te u moralnim dilemama s kojima se mogu suočiti u profesionalnom i javnom životu 5. Osposobljenost za kompetentno sudjelovanje u radu etičkih i bioetičkih tijela Opis sadržaja predmeta: 1. Uvodno predavanje (uvod u temu, struktura nastave, dogovor o načinu rada, studentske obaveze) 2. Pojmovna razgraničenja: moral, etika, bioetika 3. Pojam života u biologiji i filozofiji 4. Povijesni kontekst nastanka i razvoja bioetike (1) 5. Povijesni kontekst nastanka i razvoja bioetike (2) 6. Koncept i projekt integrativne bioetike (1) 7. Koncept i projekt integrativne bioetike (2) 8. Doprinosi različitih perspektiva integrativnobioetičkim raspravama 9. Biomedicinska problematika u perspektivi integrativne bioetike 10. Ekološka problematika u perspektivi integrativne bioetike 11. Ugrožavanje i zaštita biotičkog i kulturnog suvereniteta 12. Populacijska politika u perspektivi bioetičkih i biopolitičkih teorija 13. Izlaganje studentskih radova o izabranim bioetičkim temama s diskusijom (1) 14. Izlaganje studentskih radova o izabranim bioetičkim temama s diskusijom (2) 15. Završno predavanje s diskusijom

Legenda

  • P - Predavanja