Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Hrvatsko građansko društvo 1848.- 1914.

Šifra:
214676
Kratica:
POVBI453
Visoko učilište:
Fakultet hrvatskih studija
ECTS bodovi:
3.0
Opterećenje:
30(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Kristina Milković

Izvođači:

doc. dr. sc. Kristina Milković (S)

Opis predmeta:
Predmet treba pružiti studentima relevantne spoznaje o hrvatskoj povijesti u razdoblju od 1860. do 1914. godine.
Obavezna literatura:

D. Pavličević (1994): Povijest Hrvatske

L. v. Südland (2017): Die südslawische Frage und der Weltkrieg / Ivo Pilar, Južnoslavensko pitanje

M. Gross; A. Szabo, (1992): Prema hrvatskom građanskom društvu. Društveni razvoj u civilnoj Hrvatskoj i Slavoniji šezdesetih i sedamdesetih godina 19. stoljeća

P. Korunić (2006): Rasprava o izgradnji moderne hrvatske nacije, nacija i nacionalni identitet

Ishodi učenja:

1. prepoznati povijesne procese koji su doveli do transformacije i modernizacije hrvatskoga društva u razdoblju od 1860. do 1914. godine

2. razumjeti povijesnu dinamiku integracijskih i dezintegracijskih procesa unutar i izvan hrvatskoga građanskoga društva do početka Prvoga svjetskoga rata

3. razmotriti višestruke perspektive djelovanja hrvatskih elita unutar kulturnih, društvenih i političkih institucija u Trojednoj Kraljevini kao i istovjetnim hrvatskim institucijama u Dalmaciji, Istri i BiH

4. prepoznati bitne komponente u odabiru primarnih i sekundarnih nastavnih sredstava koji su vezani uz sadržaje nastave povijesti

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
3 Psihologija prijediplomski 1 izborni
20 Sociologija prijediplomski 1 izborni
1 Kroatologija prijediplomski 2 izborni
3 Psihologija prijediplomski 2 izborni
20 Sociologija prijediplomski 2 izborni
1 Kroatologija prijediplomski 3 izborni
9 Povijest prijediplomski 3 izborni
20 Sociologija prijediplomski 3 izborni
32 Povijest prijediplomski 3 izborni
1 Kroatologija prijediplomski 4 izborni
9 Povijest prijediplomski 4 izborni
20 Sociologija prijediplomski 4 izborni
32 Povijest prijediplomski 4 izborni
20 Sociologija prijediplomski 5 izborni
20 Sociologija prijediplomski 6 izborni

Legenda

  • S - Seminar