Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Francuska kultura u prošlosti i sadašnjosti

Šifra:
217040
Kratica:
FILBI873
Visoko učilište:
Fakultet hrvatskih studija
ECTS bodovi:
3.0
Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Ivana Franić

Izvođači:

Stephane Paul Michel (S)

prof. dr. sc. Ivana Franić (P)

Opis predmeta:
Osposobiti studente za samostalno služenje filozofijskim i književnim izvorima o francuskoj kulturi. Proširiti znanje iz francuske prošlosti i sadašnjosti u europskom kulturološkom obzoru. Samostalno prosuđivati aktualne političke, intelektualne i kulturološke pojave u Francuskoj i Europi. Pružiti uvid u izvore i učiniti dostupnima rijetke i dragocjene materijale za formaciju kritičkoga rasuđivanja o filozofiji i umjetnosti. Razumijevati osnovne pojmove europske kulture s posebnim pogledom na njezinu francusku okosnicu. Upoznati francuski identitet, tradiciju, kulturu i razvoj jezika i umjetničkoga stvaralaštva. Izražavati vlastito mišljenje i stajalište o različitim temama. Vrjednovati pojave i kretanje u kulturi u europskom i svjetskom kontekstu. Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi: Ovladavanje osnovniim kategorijama razvoja europske filozofije i kulture. Stjecanje uvida u razvoj francuske filozofije i umjetničke baštine. Razumijevanje francuskoga kulturološkog identiteta. Interdisciplinarno prosuđivanje različitih znanstvenih metodologija i filozofijskih nazora. Poznavanje glavnih filozofijskih pravaca i estetičkih teorija o naravi umjetničkoga djela. Spoznaja interdisciplinarne naravi filozofije i njezina značenja za kulturu te za promicanje moralnih, društvenih i kulturnih vrjednota. Sudjelovanje u filozofskim i kulturološkim raspravama. Vrjednovanje i kritička analiza filozofskih i estetičkih izvora francuske kulture. Studenti će biti u stanju: - upoznati povijest i suvremenost Francuske iz perspektive europske kulture - razlikovati francusku kulturu srednjega vijeka, renesanse te razdoblja prije i nakon Francuske revolucije - razumjeti posebnosti francuske kulturne baštine u odnosu na druge europske kulturne tradicije - proučiti bliske veze između francuske i hrvatske kulture - upoznati se s umijećem prevođenja s francuskoga na hrvatski te prevođenja tekstova na francuski - raditi s različitim francuskim pisanim i audiovizualnim medijima uz pomoć interneta - steći pregled ključnih povijesnih likova i datuma. Opis sadržaja predmeta: 1. Upute o literaturi i uvod u francusku kulturu. 2. Francuska filozofija, znanost i umjetnost u europskom kontekstu. 3. Francuska kultura u dodiru s hrvatskom kulturom, kroz povijest i danas. 4. Francuski jezik u skupini romanskih jezika. 5. Osnivanje Sorbonne i važnost Pariškoga sveučilišta za Europu. 6. Značenje i uloga francuskoga kraljevstva u europskoj povijesti. 7. Francuska revolucija i njezine posljedice. 8. Razvoj francuske republike, demokracija i mediji u prošlosti i sadašnjosti. 9. Filozofija života, personalizam, humanizam, egzistencijalizam i modernizam (Bergson, Maritaine, Sartre, Camus, Derrida, Barthes, Foucault, Finkielkraut, Houellebecq). 10. Francuska književnost: Balzac, Peguy, Saint Exupery, Claudel, Grosjean, Michon, Bobin. 11. Vrhunci novije francuske kinematografije: Bunuel, Truffaut, Sautet, Bresson. 12. Značajni datumi u francuskoj povijesti. 13. Odabrani francuski velikani u Panthéonu. 14. Ključne osobe u francuskoj kulturi. 15. Francuska umjetnost u glazbi, slikarstvu i arhitekturi.
Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
3 Psihologija prijediplomski 1 izborni
17 Filozofija i kultura prijediplomski 1 izborni
20 Sociologija prijediplomski 1 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 1 izborni
32 Povijest prijediplomski 1 izborni
1 Kroatologija prijediplomski 2 izborni
3 Psihologija prijediplomski 2 izborni
17 Filozofija i kultura prijediplomski 2 izborni
20 Sociologija prijediplomski 2 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 2 izborni
32 Povijest prijediplomski 2 izborni
1 Kroatologija prijediplomski 3 izborni
17 Filozofija i kultura prijediplomski 3 izborni
17 Filozofija i kultura prijediplomski 3 izborni
20 Sociologija prijediplomski 3 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 3 izborni
32 Povijest prijediplomski 3 izborni
1 Kroatologija prijediplomski 4 izborni
17 Filozofija i kultura prijediplomski 4 izborni
17 Filozofija i kultura prijediplomski 4 izborni
20 Sociologija prijediplomski 4 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 4 izborni
32 Povijest prijediplomski 4 izborni
17 Filozofija i kultura prijediplomski 5 izborni
20 Sociologija prijediplomski 5 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 5 izborni
32 Povijest prijediplomski 5 izborni
17 Filozofija i kultura prijediplomski 6 izborni
20 Sociologija prijediplomski 6 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 6 izborni
32 Povijest prijediplomski 6 izborni

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar