Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Globalna strategija

Šifra:
226637
Kratica:
DEM542
Visoko učilište:
Fakultet hrvatskih studija
ECTS bodovi:
2.0
Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

nasl. pred. dr. sc. Marinko Lozančić

Izvođači:

nasl. pred. dr. sc. Marinko Lozančić (P, S)

Opis predmeta:
objasniti povijesnu genezu razvoja globalne strategije spoznati strategijski aspekt interakcijski povezanih globalnih procesa i odnosa razlikovati značenje pojedinih znanstvenih područja, polja, grana i disciplina te njihovu interakcijsku povezanost u istraživanju predmetnog interesa objasniti prostornu dinamiku, razvoj ljudske djelatnosti, te društveno ekonomskih odnosa, raščlaniti i povezati procese prostornog razvoja i pomicanja međunarodnih središta moći, te nastajanja država i nacija objasnit nacionalne instrumente moći spoznati sustav međunarodne sigurnosti kao jedan od temeljnih fenomena modernog društva istražiti globalne odnose kroz aspekt međunarodne sigurnosti, čimbenike sigurnosne arhitekture, te mehanizme prevencije rješavanja prostornog nesklada kao uzroka sigurnosnih prijetnji i ugroza, objasniti studentima utjecaj globalnih procesa na sigurnost hrvatskog i svjetskog geografskog prostora osposobiti studente za samostalan znanstveno--istraživački rad osposobiti studente za razumijevanje, pojašnjavanje i predviđanje budućih globalnih procesa i odnosa, odnosno globalnih strategija, te njihov utjecaj na nacionalnu sigurnost Republike Hrvatske. Postignuća studiranja na razini programa kojima predmet pridonosi Znanja, sposobnosti i vještine: - razumjeti i objasniti geografski prostor kao izvor globalni i nacionalne snage/moći, - definirati i objasniti višedimenzionalni pojam globalne strategije - razumjeti međunarodnu sigurnosnu arhitekturu, - razumjeti logiku povezanosti globalne i nacionalne strategije, - razumjeti globalnu i nacionalnu strategiju u povijesnom i aktualnom kontekstu, - razumjeti i objasniti prostorno - funkcionalni nesklad životne sredine kao izvor suvremenih sigurnosnih prijetnji i ugroza, - razumjeti ključne vojne, nevojne i transnacionalne izazove međunarodne sigurnosti, - analizirati suvremeno okružje s aspekta ugroza i mogućih kriza, - objasniti instrumente međunarodne i nacionalne sigurnosti, Misaone sposobnosti i vještine - Objasniti i raspraviiti globalne procese, veze i odnose, - Uočiti i razrješiti prostorni i društveni nesklad, Praktične sposobnosti i vještine - grafički prikazati geografske sadržaje, procese, veze i odnose, - primjeniti relevantne računske i grafičke metoda u postupku razmatranja i pojašnjavanja, - primjena kartografskih metoda i projekcija u razmatranju, pojašnjavanju i prenošenju geografskih zakonitosti, Operativne sposobnosti i vještine - napisati i oblikovati stručno i znanstveno djelo Opis sadržaja predmeta: 1. Strategija - teorijski koncept 2. Razvoj civilizacija 3. Međunarodna trgovina kroz povijest - industrijski i postindustrijski svijet 4. Suvremeni globalni procesi i odnosi - trgovinski tokovi i financije 5. Prirodni resursi u kontekstu globalizacije 6. Prometni sustav - uvjet i čimbenik razvoja umreženog svijeta 7. Energija i energetski koridori - izvori globalne moći 8. Demogeografska dinamika - razvojni i sigurnosni aspekt 9. Globalni urbanizacijski proces i životna sredina 10. Moderna kultura i čovjek u kontekstu znanstveno - tehničke civilizacije 11. Globalni umreženi održivi razvoj i sustav vrednota - sigurnosne prijetnje i ugroze 12. Kibernetičko ratovanje 13. Međunarodna sigurnost u globaliziranom svijetu 14. Republika Hrvatska u kontekstu globalizacije 15. Republika Hrvatska - sustav nacionalne i Domovinske sigurnosti
Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
3 Psihologija prijediplomski 1 izborni
20 Sociologija prijediplomski 1 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 1 izborni
32 Povijest prijediplomski 1 izborni
1 Kroatologija prijediplomski 2 izborni
3 Psihologija prijediplomski 2 izborni
20 Sociologija prijediplomski 2 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 2 izborni
32 Povijest prijediplomski 2 izborni
1 Kroatologija prijediplomski 3 izborni
17 Filozofija i kultura prijediplomski 3 izborni
20 Sociologija prijediplomski 3 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 3 izborni
32 Povijest prijediplomski 3 izborni
1 Kroatologija prijediplomski 4 izborni
17 Filozofija i kultura prijediplomski 4 izborni
20 Sociologija prijediplomski 4 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 4 izborni
32 Povijest prijediplomski 4 izborni
20 Sociologija prijediplomski 5 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 5 izborni
32 Povijest prijediplomski 5 izborni
45 Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani) prijediplomski 5 obavezni
20 Sociologija prijediplomski 6 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 6 izborni
32 Povijest prijediplomski 6 izborni

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar