Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Integracija Hrvatske i iseljeništva

Šifra:
226639
Kratica:
DEM533
Visoko učilište:
Fakultet hrvatskih studija
ECTS bodovi:
3.0
Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Stjepan Šterc

Izvođači:

dr. sc. Tamara Bodor (S)

doc. dr. sc. Stjepan Šterc (P)

Opis predmeta:
Prepoznati i usporediti teorije i modele integracije i primijeniti ih u hrvatskom iseljeničkom kontekstu. Razumjeti koncepte u vezi sa socijalnim, kulturalnim, obrazovnim i financijskim potencijalima transnacionalnoga prostora. Prepoznati i usporediti teorije i modele transnacionalnih virtualnih društvenih zajednica. Prepoznati i usporediti transnacionalne procese i prakse. Analizirati, primijeniti i pronaći sličnosti i razlike među idejama svjetske modele za integraciju Hrvatske i iseljeništva: iseljenička politika, kulturni turizam i iseljeništvo, zdravstveni turizam i iseljeništvo. Uočavati nove obrasce, stvarati i nove ideje za integracije Hrvatske i njezina iseljeništva. Opis sadržaja predmeta: 1. Uvodno predavanje 2. Strateški plan hrvatske vlade prema iseljeništvu: zakoni i politika 3. Prikaz hrvatske dijaspore u hrvatski medijima 4. Utjecaj Katoličke Crkve na integraciju Hrvata u svijetu i hrvatska inozemna pastva 5. Financijska pomoć dijaspore Hrvatskoj 6. Koncept transnacionalnoga prostora 7. Međunarodni poslovi Hrvata 8. Transnacionalne virtualne društvene zajednice 9. Virtualne obrazovne mreže 10. Model integracije hrvatskoga iseljeništva 11. Kulturni turizam i iseljeništvo - svjetski koncepti 12. Kulturni turizam i iseljeništvo - hrvatski kontekst 13. Zdravstveni turizam - svjetski koncepti 14. Zdravstveni turizam i iseljeništvo - hrvatski kontekst 15. Vrjednovanje predmeta
Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
3 Psihologija prijediplomski 1 izborni
20 Sociologija prijediplomski 1 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 1 izborni
32 Povijest prijediplomski 1 izborni
1 Kroatologija prijediplomski 2 izborni
3 Psihologija prijediplomski 2 izborni
20 Sociologija prijediplomski 2 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 2 izborni
32 Povijest prijediplomski 2 izborni
1 Kroatologija prijediplomski 3 izborni
17 Filozofija i kultura prijediplomski 3 izborni
20 Sociologija prijediplomski 3 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 3 izborni
32 Povijest prijediplomski 3 izborni
1 Kroatologija prijediplomski 4 izborni
17 Filozofija i kultura prijediplomski 4 izborni
20 Sociologija prijediplomski 4 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 4 izborni
32 Povijest prijediplomski 4 izborni
20 Sociologija prijediplomski 5 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 5 izborni
32 Povijest prijediplomski 5 izborni
45 Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani) prijediplomski 5 obavezni
20 Sociologija prijediplomski 6 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 6 izborni
32 Povijest prijediplomski 6 izborni

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar