Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Hrvatsko političko iseljeništvo

Kratica:
DEM
Opterećenje:
30(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Wollfy Krašić

Izvođači:

doc. dr. sc. Wollfy Krašić (P, S)

Opis predmeta:
Cilj predmeta je upoznati studente s povijesnim aspektom djelovanja hrvatskoga političkoga iseljeništva te poticanje istraživanja povijesti hrvatskoga iseljeništva i njezina integriranja u razumijevanje hrvatske nacionalne povijesti. Unutar toga poseban je naglasak na političkim djelovanjima hrvatskoga iseljeništva koja su bila usmjerena na postizanje promjena u Hrvatskoj i povezana s osobama koje žive u Hrvatskoj. Postignuća studiranja na razini programa kojima predmet pridonosi: Studenti će nakon uspješno ispunjenih obaveza na kolegiju steći kompetencije potrebne za kritičko promišljanje o političkim zbivanjima u hrvatskom iseljeništvu i Hrvatskoj. Uz navedeno, studenti će se naučiti znanstvenoistraživački služiti izvornim arhivskim gradivom. Očekivana postignuća studiranja na razini predmeta: Stjecanje temeljnoga znanja o povijesti hrvatskoga iseljeništva. Stjecanje temeljnoga znanja o političkom djelovanju organizacija u hrvatskom iseljeništvu. Stjecanje temeljnoga znanja o političkom djelovanju pojedinaca u hrvatskom iseljeništvu, kao što su: Antun Bonifačić, Ante Bruno Bušić, Hakija Hadžić, Stjepan Hefer, Branimir Jelić, Kazimir Katalinić, Ivo Korsky, Juraj Krnjević, Džafer beg Kulenović, Ivan Oršanić, Mile Starčević i drugi. Stjecanje znanja o radu s izvornom arhivskom građom. Stjecanje vještina komparacije zbivanja u hrvatskom iseljeništvu i domovini. Opis sadržaja predmeta: 1. Uvodno predavanje: osnovni poticaji hrvatskih iseljenika na političko organiziranje i djelovanje te povezanost s domovinom. 2. Djelovanje hrvatskih političkih organizacije i istaknutih političara u iseljeništvu tijekom Prvoga svjetskoga rata. 3. Djelovanje Komunističke partije Jugoslavije i Ustaškoga pokreta u iseljeništvu između dva svjetska rata. 4. Odnos hrvatskih iseljenika na američkim kontinentima prema događajima u domovini tijekom Drugoga svjetskoga rata. 5. Političke organizacije hrvatskih iseljenika nakon Drugoga svjetskoga rata. 6. Nova politička koncepcija Hrvatskoga narodnoga odbora pod vodstvom Branimira Jelića. 7. Političko djelovanje Brune Bušića i "hrvatskih proljećara" u hrvatskom iseljeništvu. 8. Sastanci Franje Tuđmana s istaknutim hrvatskim iseljenicima u Sjevernoj Americi i Europi, od 1960-ih do 1980-ih godina. 9. Metodologija kojom je jugoslavenska tajna policija infiltrirala i nadzirala političke organizacije hrvatskih iseljenika. 10. Ofenzivne akcije jugoslavenske tajne policije: ubojstva i otmice istaknutih hrvatskih iseljenika. 11. Slučaj Krunoslava Draganovića. 12. Oružane akcije hrvatskoga iseljeništva protiv jugoslavenskoga režima. 13. Akcija izdavanja hrvatskih putovnica i osnivanja hrvatskoga veleposlanstva u hrvatskom iseljeništvu. 14. Promocija hrvatskoga pitanja i mirni prosvjedi u iseljeništvu. 15. Organizacijska uloga hrvatskoga iseljeništva u uspostavi višestranačja u Republici Hrvatskoj.

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar