Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Znameniti Hrvati u svijetu

Kratica:
DEM
Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Wollfy Krašić

Izvođači:

doc. dr. sc. Wollfy Krašić (P)

dr. sc. Monika Balija (S)

Opis predmeta:
Upoznati istaknute Hrvate tijekom prošlosti, u pravilu do kraja Prvoga svjetskoga rata, koji su diljem svijeta prodičili sebe, svoj narod i domovinu. Kolegij obrađuje znamenite Hrvate u svijetu, koji nisu obuhvaćeni obveznim kolegijima: Hrvatske žene u iseljeništvu, Hrvatski velikani u iseljeništvu i Hrvatsko političko iseljeništvo. . Opis sadržaja predmeta: 1. Uvodno predavanje, upućivanje u način rada, literaturu i studentske obveze na predmetu 2. Reformatori i umnici (Herman Dalmatin, Augustin Kažotić, Ivan Stojković, Andrija Jamometić, Juraj Dragišić) 3. Svetci (Vojtjeh Adalbert, Margarita Kliška, Nikola Tavilić, Katarina Kosača-Kotromanić, Marko Križevčanin, Leopold Mandić, Marija Propetoga Petković) 4. Historiografi i diplomati (Ivan Polikarp Severitan, Ivan Vitez od Sredne, Jan Pannonius, Nikola Modruški) 5. Obnovitelji u vrijeme Reformacije (Matija Vlačić Ilirik, Andrija Dudić, Pavao Skalić, Matija Grbić) 6. Pred vratima Osmanlija (Feliks Petančić, Bartol Jurjević, Antun Vrančić, Juraj Utješinović, Juraj Hus, Stjepan Gradić) 7. Utopisti (Frane Petriš, Fran Trankvil Andreis, Markantun de Dominis, Juraj Augustin Križanić) 8. Putnici dalekih prostranstva (Vicko Paletin, Ivan Vreman, Nikola Rattkay, Ivan Rattkay) 9. Inovatori kulture i jezika (Faust Vrančić, Aleksandar Komulović, Bartol Kašić, Ivan Paštrić) 10. Istraživači novih svjetova (Djawhar, Ignacije Szentmartony, Ferdinand Konšćak, Filip Vezdin, Ivan Krstitelj Marchesetti, Nikola Plantić, Nikola Sušić, Janko Benigar) 11. Prenositelji modernih znanosti (Ruđer Bošković, Josip Zanchi, Michael Lipšić, Šimun Stratico, Ivan Vučetić, Eduard Slavoljub Penkala, Antun Lučić, Nikola Tesla, Lavoslav Leopold Ružička, Vladimir Prelog, Ivan Illich, Mario Puratić, Mirko Grmek) 12. Revolucionari i lutalice (Marin Dražić, Ignac Martinović, Andrija Dorotić, Stjepan Zanović) 13. Vojskovođe (Franjo Trenk, Svetozar Borojević von Bojna) 13. Etnografi, putopisci, istraživači (Dragutin Lermann, braća Mirko i Stjepan Seljan, Jakov Buratovich, Ivan Benigar) 14. Apostoli radnika i iseljenika (Ivan Fiorović, Josip Kundek, Mihovil Gattin, Enrico Bontempo) 15. Poduzetnici (Josip Marohnić, Pasko Baburica Šoletić) 16. Umjetnici (Janko Polić-Kamov, Slavko Kopač, Maksimilijan Vanka) 17. Izlaganje seminara s osvrtom na sadržaj i način iznošenja 18. Zaključni susret i vrjednovanje rada na kolegiju.

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar