Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Filozofija renesanse

Kratica:
FIL
Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Željka Metesi Deronjić

Izvođači:

doc. dr. sc. Željka Metesi Deronjić (P, S)

Opis predmeta:
Razdoblje renesanse vrlo je značajno razdoblje u europskoj kulturi koje općenito karakterizira obnova antičke kulture i novo vrjednovanje ljudskoga duha i čovjekovih mogućnosti. Temeljni je cilj predmeta upoznavanje studenata s glavnim značajkama renesansne filozofije i mišljenja općenito, a one se uglavnom odnose na novi pristup autoritetu, novi pogled na svijet, odnosno novu kozmologiju koja je ujedno zahtijevala i novi pristup čovjeku, odnosno novu antropologiju te općenito na razvoj novih znanstvenih disciplina i metoda. Na tragu toga studenti će se kroz predavanja upoznati s najznačajnijim predstavnicima, temama i problemima renesansne filozofije. Akademska postignuća na razini programa kojima predmet pridonosi: 1. Opisati osnovne probleme kojima se bave različite filozofske discipline, definirati ih i reproducirati koristeći filozofsko pojmovlje. 2. Usporediti različite filozofske smjerove te identificirati uzročno-posljedične odnose koji su doveli do oblikovanja filozofske misli kroz povijest. 3. Povezivati filozofske ideje i učenja s filozofima kojima pripadaju. 4. Kritički se odnositi prema raznim filozofijskim koncepcijama i usmjerenjima te u tom smislu zauzeti vlastito stajalište. Očekivana akademska postignuća na razini predmeta: 1. Prepoznati mjesto i značenje renesansnih filozofskih tema i problema u okviru povijesti filozofskoga mišljenja. 2. Navesti glavne predstavnike renesansne filozofije te njihova glavna djela. 3. Definirati osnovne struje, teme i probleme renesansne filozofije. 4. Prepoznati mjesto hrvatske renesansne filozofije u europskom kontekstu. 5. Objasniti ključne pojmove i definicije te prikazati njihov razvoj i recepciju. Opis sadržaja predmeta: 1. Uvodno predavanje. Upoznavanje studenata sa sadržajem i ciljevima predmeta. Humanizam i renesansa 2. Dante Alighieri. Francesco Petrarca 3. Renesansni aristotelizam 4. Renesansni platonizam 5. Nikola Kuzanski. Marsilio Ficino 6. Pico della Mirandola. Giordano Bruno 7. Michel de Montaigne. Francis Bacon 8. Etika i politika: Erazmo Roterdamski, Kršćanski vladar; Niccolo Machiavelli, Vladar 9. Filozofija i pravo: Francisco de Vitoria i Francisco Suarez - početci međunarodnoga prava (ius gentium) 10. Okultna filozofija 11. Filozofija i umjetnost. Renesansne poetike 12. Renesansne utopije 13. Hrvatski renesansni platonizam 14. Hrvatski renesansni aristotelizam 15. Zaključno predavanje

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar