Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Komunikacija i značenje: pragmatika / How Language Works: Introduction into Pragmatics

Kratica:
KOM
Opterećenje:
30(P) + 15(PK)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Šime Demo

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Šime Demo (P, PK)

Opis predmeta:
Ovaj se predmet bavi odnosom jezika i njegova konteksta. Što god izrekli i napisali, značenjski je nepotpuno dok se ne uklopi u konkretnu situaciju (npr. vrijeme, mjesto, svrha, prethodni događaji, sudionici). Usvajajući osnovne pojmove pragmatičke teorije i analize, naučit ćemo kako ljudi izrečene ili napisane riječi upotpunjavaju kontekstualnim informacijama i tako dobivaju cjelovitu poruku. Kroz raspravu i radionice osvješćivat ćemo do koje je mjere naša svakodnevna jezična komunikacija ovisna o kontekstu, ali i to kako je manipulacija vezama između jezične i izvanjezične stvarnosti ključna za domene kao što su humor, reklame i politička polemika. Naučit ćemo kako ljudi koji dolaze iz različitih kultura često različito razumijevaju iste iskaze. Kroz teoriju govornih činova promotrit ćemo načine na koje se, ako su za to zadovoljeni određeni uvjeti, jezikom može mijenjati stvarnost. Teorija uljudnosti pokazat će nam kako se kroz jezik ostvaruju hijerarhijski međuljudski odnosi. Pragmatika će nam omogućiti bolje razumijevanje mehanizama verbalne komunikacije, a ono će nam pomoći i u uobličavanju vlastitoga jezika i u izgradnji kritičkog pristupa svemu što čujemo ili pročitamo.
Obavezna literatura:

Cutting, J. (2002): Pragmatics and discourse: a resource book for students

Yule, G. (1996): Pragmatics

Ishodi učenja:

1. uočiti razliku između izrečenog i neizrečenog dijela poruke

2. prepoznati načine na koje se jezikom mijenja stvarnost pomoću govornih činova

3. analizirati komunikacijsku dinamiku pomoću pragmatičkih koncepata

4. razumjeti načine na koje se jezično ostvaruju uljudnost i neuljudnost

5. dati pragmatički zasnovano objašnjenje pojava tradicionalno promatranih u kontekstu domena kao što su stil, retorika i logičke pogreške

6. protumačiti primjere međukulturnih razlika u komunikaciji

Legenda

  • P - Predavanja
  • PK - Vježbe u praktikumu