Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Hrvatska hagiografija

Šifra:
228732
Kratica:
POVBI433
Visoko učilište:
Fakultet hrvatskih studija
ECTS bodovi:
3.0
Opterećenje:
30(S)
Nositelji:

Assistant Professor Lucija Krešić Nacevski, PhD

Izvođači:

Assistant Professor Lucija Krešić Nacevski, PhD (S)

Opis predmeta:
Cilj predmeta je upoznavanje studenta s hagiografskom znanošću i stanjem njezina istraživanja; potom upoznavanje sa životopisima svetaca i razvojem njihovih kultova u srednjem vijeku prema naovamo, upoznavanje s lokalnim kultovima i njihovim stvaranjem, upoznavanje studenta s izvorima za poznavanje hrvatske hagiografije i upoznavanje studenta s modernim hrvatskim svecima i blaženicima.
Obavezna literatura:

Belamarić, Lučin, Trogrlić, Vrandečić (ur.) (2014): Splitska hagiografska baština: povijest, legenda, tekst. Zbornik radova.

Vedriš, Marinković (ur.) (2008): Hagiologija. Kultovi u kontekstu.

Petrović, Ivanka (2000): Hrvatska i europska hagiografija u Hrvatska i Europa, sv. 2, Srednji vijek i renesansa.

Ishodi učenja:

1. 1. Analizirati mjesto hrvatske hagiografije u zapadnoeuropskoj hagiografiji. 2. Objasniti mjesto srednjovjekovne hagiografije u srednjovjekovnoj književnosti. 3. Prepoznati hrvatsku hagiografiju među mediteranskom. Očekivana ak. postignuća: 1. Prepoznati i nabrojati hrvatske svece i blaženike. 2. Analizirati temelje hrvatske hagiografije. 3. Povezati sve hrvatske lokalne svetačke dossiere. 4. Razumjeti procese preuzimanja stranih svetačkih kultova. 5. Analizirati nastanak pojedinog svetačkog kulta

Legenda

  • S - Seminar