Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Državnici XX. stoljeća

Kratica:
POVBI543
Opterećenje:
30(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Vladimir Šumanović

Izvođači:

doc. dr. sc. Vladimir Šumanović (S)

Danijel Jurković (S)

Opis predmeta:
Upoznati studente s biografijama državnika XX. stoljeća. Steći vještine potrebne za uporabu političkih biografija, autobiografija i memoara u povijesnoj znanosti. Prepoznavati osnovne probleme vezane uz biografije, autobiografije i memoare državnika te znati razliku između znanstveno-metodološkoga pristupa i publicistike. Razlikovati ulogu pojedinih državnika te kroz njihovo djelovanje uočiti ostvarenje njihovih temeljnih nauma i ostavštinu. Samostalno artikulirati stajališta, unaprjeđivati kritičko razmišljanje i stjecanje vlastita vrijednosna stajališta prema zadanoj problematici. Akademska postignuća na razini programa kojima predmet pridonosi: Definirati povijesni tijek i procese svojstvene pojedinim povijesnim razdobljima. Kritički čitati i analizirati povijesnu literaturu i izvore. Definirati osobitosti pojedinih povijesnih razdoblja i poznavati stručno nazivlje. Prepoznavati interdisciplinarne značajke povijesti i njezinu relevantnost za druga područja znanja te za promicanje niza moralnih, društvenih i kulturnih vrijednosti. Očekivana akademska postignuća na razini predmeta: Definirati državnike kao političare koji se ističu u vođenju države i državne politike (nisu svi dužnosnici državnici), osobe koji su se istaknule na čelu naroda i obilježile svoje razdoblje Nabrojati utjecajnije državnike XX. stoljeća. Raščlaniti ključne podatke iz dijela svjetske povijesti koji se odnose na pojedine državne predvodnike. Diskutirati o ključnim akterima i organizacijama koji su obilježili povijest XX. stoljeća. Izvijestiti o vrsti povijesne literature i izvora koja se koristi tijekom izvedbe kolegija. Analizirati uzroke i posljedice društvenih, gospodarskih i kulturoloških promjena koje se događaju u razdoblju djelovanja pojedinih državnika. Iznijeti argumentirano mišljenje o ulozi i značaju vodećih državnika XX. stoljeća. Primijeniti stečeno znanje na istraživanje drugih tema. Demonstrirati svoja saznanja o ulozi državnika u formi seminara i izlaganja. Opis sadržaja predmeta: 1. Uvod u tematiku, upoznavanje sa silabom, prava i obveze studenata, način polaganja, popis literature, dogovor u svezi seminarskih tema, definicija državnika. 2. Theodore Roosevelt i Franklin Delano Roosevelt 3. Antonio de Oliveira Salazar 4. Pio XII. 5. Winston Churchill 6. Charles de Gaulle i Harry Samuel Truman 7. Alcide De Gasperi, Robert Schumann i Jean Monnet Omer Marie Gabriel 8. Konrad Hermann Josef Adenauer 9. Richard Milhous Nixon i Ronald Wilson Reagan 10. Ivan Pavao II. 11. Vaclav Havel i Lech Walesa 12. Franjo Tuđman: oblikovanje državnika 13. Franjo Tuđman i nastanak hrvatske države 14. Franjo Tuđman i ustrojavanje Republike Hrvatske 15. Rekapitulacija, jednodnevna terenska nastava (posjet muzeju ili slična lokacija) s prigodnim predavanjem.

Legenda

  • S - Seminar