Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Uvod u metode društvenih istraživanja i statistiku

Kratica:
KOMBO285
Opterećenje:
30(P)
Nositelji:

doc. dr. sc. Ivan Burić

Izvođači:

doc. dr. sc. Ivan Burić (P)

Opis predmeta:
Cilj predmeta je pružiti uvid u pravilno provođenje metoda društvenih istraživanja te osposbiti studente za pravilno korištenje, vrednovanje i tumačenje dobivenih podataka. Cilj kolegija je upoznati polaznike s osnovnim statističkim pojmovima i tehnikama potrebitim za različite primjene u komunikologiji.
Jezici izvođenja nastave:

Engleski

Obavezna literatura:

1. Milas, Goran (2009). Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima. Zagreb: Naklada Slap. Poglavlje 1: Znanosti i znanstvene metode , str. 3 - 22. Poglavlje 2. Teorije i znanstveno istraživanje, str 23 -50 Poglavlje 14. Anketno istraživanje, str. 395-475 Poglavlje 17. Pristup i tehnike kvalitativnih istraživanja, str. 571-613

2. Petz, Boris (1997). Osnovne statističke metode za nematematičare, III dopunjeno izdanje. Jastrebarsko: Naklada Slap. Poglavlje 1: Zašto statistika Poglavlje 4: Mjere centralne tendencije. Poglavlje 5: Mjere varijabilnosti. Poglavlje 9: Populacija i uzorak Poglavlje 13: Korelacija Poglavlje 15: Hi-kvadrat test

3.

4.

5. Aleksandar, Halmi (1999). Temelji kvantitativne analize u društvenim znanostima. Zagreb: Alinea. Poglavlje 3: Proces kvantitativnog istraživanja, str. 37-45.

Legenda

  • P - Predavanja