Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Uvod u metode društvenih istraživanja i statistiku

Šifra:
28462
Kratica:
KOMBO285
Visoko učilište:
Fakultet hrvatskih studija
ECTS bodovi:
5.0
Opterećenje:
30(P)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Ivan Burić

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Ivan Burić (P)

Opis predmeta:
Cilj predmeta je pružiti uvid u pravilno provođenje metoda društvenih istraživanja te osposbiti studente za pravilno korištenje, vrednovanje i tumačenje dobivenih podataka. Cilj kolegija je upoznati polaznike s osnovnim statističkim pojmovima i tehnikama potrebitim za različite primjene u komunikologiji.
Jezici izvođenja nastave:

Engleski

Obavezna literatura:

1. Milas, Goran (2009). Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima. Zagreb: Naklada Slap. Poglavlje 1: Znanosti i znanstvene metode , str. 3 - 22. Poglavlje 2. Teorije i znanstveno istraživanje, str 23 -50 Poglavlje 14. Anketno istraživanje, str. 395-475 Poglavlje 17. Pristup i tehnike kvalitativnih istraživanja, str. 571-613

2. Petz, Boris (1997). Osnovne statističke metode za nematematičare, III dopunjeno izdanje. Jastrebarsko: Naklada Slap. Poglavlje 1: Zašto statistika Poglavlje 4: Mjere centralne tendencije. Poglavlje 5: Mjere varijabilnosti. Poglavlje 9: Populacija i uzorak Poglavlje 13: Korelacija Poglavlje 15: Hi-kvadrat test

3.

4.

5. Aleksandar, Halmi (1999). Temelji kvantitativne analize u društvenim znanostima. Zagreb: Alinea. Poglavlje 3: Proces kvantitativnog istraživanja, str. 37-45.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
3 Psihologija prijediplomski 1 izborni
32 Povijest prijediplomski 1 izborni
1 Kroatologija prijediplomski 2 izborni
3 Psihologija prijediplomski 2 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 2 obavezni
32 Povijest prijediplomski 2 izborni
1 Kroatologija prijediplomski 3 izborni
32 Povijest prijediplomski 3 izborni
1 Kroatologija prijediplomski 4 izborni
32 Povijest prijediplomski 4 izborni
32 Povijest prijediplomski 5 izborni
32 Povijest prijediplomski 6 izborni

Legenda

  • P - Predavanja