Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Novinarska etika

Kratica:
KOMBO474
Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Tomislav Janović

Izvođači:

doc. dr. sc. Tomislav Janović (P)

dr. sc. Tamara Kunić (S)

Opis predmeta:
Glavni cilj predmeta je pružiti uvid u osnovna znanja o novinarskoj i medijskoj etici, s posebnim osvrtom na njezinu praktičnu primjenu u svakodnevnom novinarskom i medijskom djelovanju. Specifični cilj predmeta je pripremanje studenata za razumijevanje novinarske etike kao praktične filozofske discipline koja se bavi specifičnim moralom i deontologijom struke, koja mora voditi računa o etičkim kodeksima i pravnim propisima kojima se ravna novinarska i medijska profesija, a kojih će se i sami morati držati u novinarskoj praksi.
Obavezna literatura:

1. AA. VV.; Medijska istraživanja, 4(1998)1 - tema broja: Etika i novinarstvo, 29-59; Medijska istraživanja (1998)

2. BERTRAND, Claude-Jean; Deontologija medija; Izvori, ICEJ, Zagreb (2007)

3. BRAJNOVIĆ, Luka; Nauka o dužnostima novinara kao moralnoj obavezi; Hrvatska revija, 47(1997)2, 272-289. (1997)

4. LABAŠ, Danijel; Luka Brajnović - od vjernosti sebi do vjerodostojnosti profesije; Medijske studije, 1(2010)1-2, 171-182. (2010)

5. LABAŠ, Danijel ULDRIJAN, Ivan; Može li dobro novinarstvo biti nemoralno? Pitanje odnosa kvalitete, etike i medijske pismenosti, LABAŠ, D. (ur.), Mediji i društvena odgovornost, 85-106.; Hrvatski studiji, Zagreb (2010)

Preduvjeti za upis predmeta:

Uvod u novinarstvo (odslušan)

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar