Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Hrvatska kulturna i politička povijest srednjega vijeka

Šifra:
37431
Kratica:
KROBO125
Visoko učilište:
Fakultet hrvatskih studija
ECTS bodovi:
5.0
Opterećenje:
30(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Tomislav Popić

Izvođači:

doc. dr. sc. Tomislav Popić (P, S)

Opis predmeta:
Ciljevi predmeta jesu približiti studentima hrvatsku srednjovjekovnu povijest i ukazati im na isprepletenost događaja i procesa na hrvatskoj i europskoj razini, i to kako na političkoj, tako i na društvenoj i kulturnoj razini. Povijest Hrvata u razdoblju srednjega vijeka obilježio je, nakon njihova doseljenja, stvaranje vlastite države koja je doživljavala uspone i padove ovisno o unutarnjo- i vanjsko- političkim čimbencima. Spajanje s Ugarskim Kraljevstvom putem personalne unije (dolaskom dinastije Arpadovića na hrvatsko prijestolje) i sve snažnija mletačka prisutnost na istočnojadranskoj obali obilježili su hrvatsku povijest tijekom razdoblja razvijenog srednjeg vijeka na kraju kojega će, uslijed osmanlijskih osvajanja, Hrvatska biti svedena na ostatke ostataka Temeljni cilj predmeta stoga je upoznati studente s činjenicom koliko su ti procesi utjecali na srednjovjekovni politički, društveni i kulturni razvitak hrvatskih zemalja.
Obavezna literatura:

1. F. Šanjek, ur.; Povijest Hrvata (srednji vijek),; Školska knjiga, (2003)

2. Neven Budak; Prva stoljeća Hrvatske; Hrvatska sveučilišna naklada, (1994)

3.

4.

5.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
1 Kroatologija prijediplomski 1 obavezni

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar