Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Hrvatska kulturna i politička povijest 16. i 17. stoljeća

Šifra:
37435
Kratica:
KROBO285
Visoko učilište:
Fakultet hrvatskih studija
ECTS bodovi:
5.0
Opterećenje:
30(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Ivana Jukić Vidas

Izvođači:

doc. dr. sc. Ivana Jukić Vidas (P, S)

Opis predmeta:
Povijest hrvatskoga prostora u 16. i 17. stoljeću obilježio je proces političke dezintegracije te je temeljni cilj predmeta upoznati studente s činjenicom koliko je taj proces uvjetovao oblikovanje hrvatskoga političkoga i kulturnoga identiteta. Budući da je hrvatski povijesni prostor pripadao habsburškoj, mletačkoj i osmanskoj političkoj upravi posebna pažnja posvetit će se analizi hrvatske prošlosti u usporedbi s navedenim društveno-političkim i kulturnim okruženjem.
Obavezna literatura:

1. Povijest Hrvata - od kraja 15. st. do kraja Prvoga svjetskoga rata, ur.: M. Valentić, L. Čoralić, Zagreb, 2005., 1-209.;

2. Hrvatska i Europa. Kultura, znanost i umjetnost. Svezak II: Srednji vijek i renesansa (XIII-XVI stoljeće), Zagreb, 2000., 3-82., 403-493., 739-822.;

3. Hrvatska i Europa. Kultura, znanost i umjetnost. Svezak III: Barok i prosvjetiteljstvo (XVII-XVIII stoljeće), Zagreb, 2003., 3-244., 301-326., 379-430.;

4.

5.

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar