Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Hrvatska kulturna i politička povijest 18. i 19. stoljeća

Kratica:
KROBO325
Opterećenje:
30(P) + 15(S)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Darko Vitek

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Darko Vitek (P, S)

Opis predmeta:
Cilj kolegija je upoznati studente s osnovnim podacima i povijesnim procesima koji su se odvijali na prostoru Hrvatske u 18. i 19. stoljeću, upoznati ih s osnovnom problematikom proučavanja hrvatske kulturne i političke povijesti, te ih pripremiti za samostalno rasuđivanje o osobama, događajima i procesima hrvatske kulturne i političke povijesti 18. i 19. stoljeća.
Obavezna literatura:

1. ur. Mirko Valentić, Lovorka Čoralić; Povijest Hrvata, Od kraja 15. stoljeća do kraja Prvoga svjetskog rata; Školska knjiga, Zagreb (2005)

Preporučena literatura:

2. ur. I. Golub,; Hrvatska i Europa. Kultura, znanost i umjetnost sv.III: barok i prosvjetiteljstvo (XVII-XVIII. stoljeće),; Školska knjiga (2003), str. 500

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar