Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Hrvatska književnost romantizma i realizma

Šifra:
37450
Kratica:
KROBO345
Visoko učilište:
Fakultet hrvatskih studija
ECTS bodovi:
5.0
Opterećenje:
30(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Domagoj Brozović

Izvođači:

Josip Periša (S)

doc. dr. sc. Domagoj Brozović (P)

Opis predmeta:
Upoznavanje studenata s hrvatskom književnošću romantizma, predrealizma i realizma, književnih i stilskih razdoblja XIX. stoljeća, osobito s važnijim djelima koja su postala trajnom vrijednošću nacionalne književnosti. Studenti će se osposobiti u prepoznavanju književnih vrsta karakterističnih za pojedina književna razdoblja, te u sagledavanju važnosti pojedinih vrijednih književnih djela, nezaobilaznih u tumačenju vrhova hrvatske književnosti. Studenti će se nadalje osposobiti u prepoznavanju najvažnijih autorskih stvaralačkih potencijala hrvatske književnosti, te s poetikama pojedinih književnih razdoblja i svim pitanjima specifične književne periodizacije razdoblja romantizma i realizma u hrvatskoj književnosti u odnosu na ostale važnije europske književnosti.
Obavezna literatura:

1. Ivo Frangeš; Povijest hrvatske književnosti; Matica hrvatska, Zagreb (1987)

2. Miroslav Šicel; Hrvatska književnost 19. i 20. stoljeća; Školska knjiga, Zagreb (1997)

3. Dubravko Jelčić; Hrvatski književni romantizam; Školska knjiga Zagreb (2002)

4.

5.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
1 Kroatologija prijediplomski 4 obavezni

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar