Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Hrvatska književnost moderne i postmoderne

Šifra:
37452
Kratica:
KROBO495
Visoko učilište:
Fakultet hrvatskih studija
ECTS bodovi:
5.0
Opterećenje:
30(P) + 15(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Dubravka Zima

Izvođači:

prof. dr. sc. Dubravka Zima (P, S)

Opis predmeta:
Upoznati studentice/studente s hrvatskom književnošću moderne i postmoderne. Pročitati kanonske tekstove iz odabranih razdoblja. Upoznati studentice/studente s periodizacijskim strategijama i književno-povijesnim pregledima naslovnih razdoblja.
Obavezna literatura:

1. Viktor Žmegač; Duh impresionizma i secesije; Zavod za znanost o književnosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (1997)

2. Batušić, Kravar, Žmegač; Književni protusvjetovi.; Matica hrvatska, Zagreb (2001)

3. Ivo Frangeš; Povijest hrvatske književnosti; NZMH-Cankarjevazaložba (1987)

4. Cvjetko Milanja; Hrvatsko pjesništvo 1900.-1950.; Altagama, Zagreb (2010)

5.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
1 Kroatologija prijediplomski 3 obavezni

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar