Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Hrvatska kulturna i politička povijest 20. stoljeća

Šifra:
37456
Kratica:
KROBO475
Visoko učilište:
Fakultet hrvatskih studija
ECTS bodovi:
5.0
Opterećenje:
30(P) + 15(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Stjepan Ćosić

Izvođači:

prof. dr. sc. Stjepan Ćosić (P)

Jure Trutanić (S)

Opis predmeta:
Cilj predmeta je usvajanje temeljnih znanja, te sposobnost kritičkog promišljanja o najvažnijim događajima, procesima i osobama iz hrvatske kulturne i političke povijesti 20. stoljeća.
Obavezna literatura:

1. Hrvoje MATKOVIĆ; Suvremena politička povijest Hrvatske; Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske (1995)

2. Hrvoje MATKOVIĆ; Povijest Jugoslavije; Naklada P. I. P. Pavičić, Zagreb (2003)

3.

4.

5.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
3 Psihologija prijediplomski 1 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 1 izborni
32 Povijest prijediplomski 1 izborni
3 Psihologija prijediplomski 2 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 2 izborni
32 Povijest prijediplomski 2 izborni
17 Filozofija i kultura prijediplomski 3 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 3 izborni
32 Povijest prijediplomski 3 izborni
1 Kroatologija prijediplomski 4 obavezni
17 Filozofija i kultura prijediplomski 4 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 4 izborni
32 Povijest prijediplomski 4 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 5 izborni
32 Povijest prijediplomski 5 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 6 izborni
32 Povijest prijediplomski 6 izborni

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar