Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Hrvatsko arheološko nasljeđe

Kratica:
KROBO514
Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Vlatka Vukelić

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Vlatka Vukelić (P, S)

Opis predmeta:
Cilj predmeta je upoznati studente s osnovama arheologije i njenim osnovnim metodama, pri čemu se osobita pažnja posvećuje interdisciplinarnom karakteru arheološke znanosti. Također, cilj je studentima ponuditi uvid u raznolikost hrvatskoga arheološkog naslijeđa i u važnosti uloge koju ono ima za hrvatsku kulturu.
Obavezna literatura:

1. D. Rendić-Miočević, Iliri i antički svijet, Split 1989.

2. J. Brunšmid, Natpisi i novac grčkih gradova u Dalmaciji, Split 1998.

3. Cambi, N.; Antika (odabrana poglavlja); Naprijed, Zagreb (2002)

4. Antička Salona, ur. Nenad Cambi, Split 1991.

5. M. Suić, Antički grad na istočnom Jadranu, Zagreb 2003.

6. N. Cambi, Kiparstvo rimske Dalmacije, Split 2005.

7. J. Jeličić Radonić, Urbanizam i arhitektura rimske Dalmacije, Split 2014.

8. Milošević, A., Rapanić, Ž., Tomičić, Ž.; Arheološki nalazi karolinškog obilježja u Hrvatskoj (odabrana poglavlja); Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, Split (2001)

Preporučena literatura:

9. J. Jeličić Radonić, M. Katić, Pharos, osnivanje antičkog grada, Split 2015.

10. J. Jeličić Radonić, Gata, crkva Justinijanova doba, Split 1994.

11. Joško Belamarić, Radoslav Buzančić, Davor Domančić, Jasna Jeličić Radonić, Vanja Kovačić, Ranokršćanski spomenici otoka Brača, Split 1994.

12. M. Suić, Odabrani radovi iz stare povijesti Hrvatske, Zadar 1996.

13. M. Zaninović, Od Helena do Hrvata, Zagreb 1996.

Ishodi učenja:

1. Razlikovati osnovne metode arheoloških istraživanja i poznavati osnovno arheološko pojmovlje i probleme.

2. Razlikovati arheološka razdoblja.

3. Razlikovati osnovne vrijednosti i potencijale arheoloških lokaliteta i nalaza.

4. Razlikovati najvažnije hrvatske arheološke spomenike, mjesto njihovih nalaza i pohrane.

5. Analizirati i kritičko čitati literaturu i artikulirati stavove na temu hrvatskoga arheološkoga naslijeđa.

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar