Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Hrvatska likovna umjetnost

Kratica:
KROBO534
Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Jasna Jeličić-Radonić

Izvođači:

dr. sc. Magdalena Getaldić (S)

prof. dr. sc. Jasna Jeličić-Radonić (P)

Opis predmeta:
Cilj je kolegija omogućiti usvajanje znanja o umjetničkim razdobljima te definirati temeljno znanje o hrvatskoj likovnoj umjetnosti. Cilj je upoznati studente s terminologijom i analizom likovnog djela. Analizirati pojedina radoblja i napraviti izbor najvažnijih umjetničkih djela i fenomena. Opisati urbane strukture povijesnih gradova.
Obavezna literatura:

Radovan Ivančević: Umjetničko blago Hrvatske

Milan Pelc: Povijest umjetnosti u Hrvatskoj

mrežno izdanje: Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje, Leksikografski zavod Miroslav Krleža

5.

Preporučena literatura:

Milan Pelc (gl. ur.), Vladimir P. Goss, Tonko Maroević, Petar Prelog (ur.): Hrvatska umjetnost - Povijest i spomenici

Ishodi učenja:

1. Opisati umjetnička razdoblja i vrste likovnog izražavanja u arhitekturi, slikarstvu i kiparstvu

2. Prepoznati stilske oznake umjetničkog djela

3. Analizirati likovno djelo

4. Odrediti mjesto likovne umjetnosti u hrvatskoj kulturi

5. Razumjeti razvoj hrvatske likovne kulture kroz povijesna razdoblja

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar