Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Opća povijest medija i komunikacije

Šifra:
38003
Kratica:
KOMBO275
Visoko učilište:
Fakultet hrvatskih studija
ECTS bodovi:
5.0
Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

nasl. izv. prof. dr. sc. Mario Stipančević

Izvođači:

doc. dr. sc. Tamara Kunić (P, S)

nasl. izv. prof. dr. sc. Mario Stipančević (P)

Opis predmeta:
Prikazati bitne smjerove razvoja medija i komunikacije, te ukazati na ovisnost toga razvoja o razvoju društva kao i informacijskih tehnika i tehnologija. Studenti osim toga trebaju dobiti osnovnu orijentaciju u povijesnoj literaturi i biti upućeni kako je koristiti u znanstvene i novinarske svrhe.
Obavezna literatura:

1. Kunczik, Michael; Zipfel, Astrid; Uvod u publicističku znanost i komunikologiju, str. 121 - 184.; Zaklada Friedrich Ebert (1998)

2. Elezović, Slobodan; Povijesni razvoj komuniciranja; A. G. Matoš, Zagreb (1992)

3. Sapunar, Marko; Opća povijest novinarstva; ITG, Zagreb (2002)

4. Stipčević, Aleksandar; Povijest knjige; Sumrani, Matica hrvatska, Zagreb (2006)

5. Klaus Merten; Evolution der Kommunikation, u: Monika Elsner / Hans Ulrich Gumbrecht / Thomas Mueller / Peter M. Spangenberg: Zur Kulturgeschichte der Medien. U: K. Merten/ S. J. Schmidt /, str. 141-187.; Weischenberg: Die Wirklichkeit der Medien, Opladen (1994)

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
3 Psihologija prijediplomski 1 izborni
32 Povijest prijediplomski 1 izborni
1 Kroatologija prijediplomski 2 izborni
3 Psihologija prijediplomski 2 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 2 obavezni
26 Komunikologija prijediplomski 2 obavezni
32 Povijest prijediplomski 2 izborni
1 Kroatologija prijediplomski 3 izborni
32 Povijest prijediplomski 3 izborni
1 Kroatologija prijediplomski 4 izborni
32 Povijest prijediplomski 4 izborni
32 Povijest prijediplomski 5 izborni
32 Povijest prijediplomski 6 izborni

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar