Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Završni rad

Kratica:
BACC
Opterećenje:
0(S)
Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Viktoria Franić Tomić (S)

izv. prof. dr. sc. Vine Mihaljević (S)

Vanja Gavran (S)

doc. dr. sc. Dario Pavić (S)

izv. prof. dr. sc. Anto Gavrić (S)

doc. dr. sc. Željka Metesi Deronjić (S)

doc. dr. sc. Marko Jerković (S)

prof. dr. sc. Pavo Barišić (S)

prof. dr. sc. Ivo Džinić (S)

doc. dr. sc. Sandra Car (S)

doc. dr. sc. Marina Perić Kaselj (S)

doc. dr. sc. Matija Mato Škerbić (S)

prof. dr. sc. Zvonimir Čuljak (S)

doc. dr. sc. Ivan Perkov (S)

doc. dr. sc. Luka Šikić (S)

izv. prof. dr. sc. Tamara Tvrtković (S)

doc. dr. sc. Ivana Jukić Vidas (S)

doc. dr. sc. Andreja Sršen (S)

doc. dr. sc. Ivana Greguric (S)

doc. dr. sc. Maja Matasović (S)

doc. dr. sc. Mario Stipančević (S)

doc. dr. sc. Matijas Baković (S)

doc. dr. sc. Wollfy Krašić (S)

doc. dr. sc. Monika Komušanac (S)

doc. dr. sc. Marjan Ninčević (S)

doc. dr. sc. Mijo Beljo (S)

doc. dr. sc. Vladimir Šumanović (S)

izv. prof. dr. sc. Irena Cajner Mraović (S)

doc. dr. sc. Domagoj Brozović (S)

v. pred. Lucijan Šupljika Gabelica (S)

doc. dr. sc. Marko Kardum (S)

izv. prof. dr. sc. Mladen Tomorad (S)

prof. dr. sc. Stipan Tadić (S)

prof. dr. sc. Stjepan Ćosić (S)

Opis predmeta:
Preddiplomski rad je cjelovita i nezavisna obveza kojom student završava preddiplomski studij, te mora pokazati svoju sposobnost samostalnog korištenja literature u onom znanstvenom polju ili grani u kojoj je ustrojen studij koji student završava. Cilj je predmeta da student pokaže poznavanje teme, sposobnost samostalnog rada i korištenja literature, te primjenu prikladne metodologije. Student dvopredmetnog studija piše samo jedan završni rad na jednom od studija.
Obavezna literatura:

1. Mentor je dogovara sa svakim studentom ovisno o temi završnog rada.;

2.

3.

4.

5.

Legenda

  • S - Seminar