Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Povijest hrvatske filozofije

Šifra:
38842
Kratica:
KROBO695
Visoko učilište:
Fakultet hrvatskih studija
ECTS bodovi:
5.0
Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Željka Metesi Deronjić

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Željka Metesi Deronjić (P, S)

Opis predmeta:
Upoznati studente s najznačajnijim predstavnicima hrvatske filozofije i njihovim djelima; predstaviti im teme i probleme kojima su se bavili; ukazati na mjesto i značenje hrvatske filozofske misli u okviru zajedničkog europskog dijaloga.
Obavezna literatura:

1. Franjo Zenko (ur.), Starija hrvatska filozofija, Školska knjiga, Zagreb, 1997.

4. Franjo Zenko (ur.), Novija hrvatska filozofija, Školska knjiga, Zagreb, 1995.

5. Mislav Kukoč, Kritika eshatologijskog uma, KruZak, Zagreb, 1998.

Preporučena literatura:

6. Erna Banić-Pajnić, Duhovno-povijesna raskršća. Poruke renesansne filozofije, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 1991.

7. Ljerka Schiffler, Iz hrvatske filozofske baštine, Odjel za povijest filozofije Centra za povijesne znanosti u Zagrebu, Zagreb, 1980.

8. Ljerka Schiffler, Humanizam bez granica, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 1992.

9. Ljerka Schiffler, Vetera et nova. Hrvatska filozofija u europskom obzoru, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 2004.

10. Mihaela Girardi-Karšulin, Hrvatski renesansni aristotelizam, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 1993.

11. Ivica Martinović, Žanrovi hrvatske filozofske baštine od 15. do 18. stoljeća, Filozofski faultet Sveučilišta u Splitu, Split, 2011. (elektroničko izdanje)

12. Božo Kovačević, Slučaj zagrebačkih revizionista, Grafički zavod Hrvatske, 1989.

13. Mislav Kukoč, Enigma postkomunizma, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 1997.

14. Djela hrvatskih filozofa

Ishodi učenja:

1. Navesti najznačajnije predstavnike starije i novije hrvatske filozofije. izložiti njihove osnovne teze i prepoznati vrijednost

2. Izložiti osnovne teze hrvatskih filozofa i prepoznati vrijednost njihove filozofske misli.

3. Samostalno kritičko čitanje djela hrvatskih filozofa te analiza filozofskih pitanja i problema.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
3 Psihologija prijediplomski 1 izborni
20 Sociologija prijediplomski 1 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 1 izborni
32 Povijest prijediplomski 1 izborni
3 Psihologija prijediplomski 2 izborni
20 Sociologija prijediplomski 2 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 2 izborni
32 Povijest prijediplomski 2 izborni
17 Filozofija i kultura prijediplomski 3 izborni
20 Sociologija prijediplomski 3 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 3 izborni
32 Povijest prijediplomski 3 izborni
17 Filozofija i kultura prijediplomski 4 izborni
20 Sociologija prijediplomski 4 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 4 izborni
32 Povijest prijediplomski 4 izborni
20 Sociologija prijediplomski 5 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 5 izborni
32 Povijest prijediplomski 5 izborni
1 Kroatologija prijediplomski 6 obavezni
20 Sociologija prijediplomski 6 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 6 izborni
32 Povijest prijediplomski 6 izborni

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar