Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Rimska komedija

Kratica:
LATBI663
Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Maja Matasović

Izvođači:

doc. dr. sc. Maja Matasović (P, S)

Opis predmeta:
Cilj ovoga kolegija jest upoznati studente s rimskom komedijom: njenim počecima, pravilima, vrstama humora te najpoznatijim piscima i djelima. Većinom će je predstavljati dvojica najpoznatijih autora: Plaut i Terencije. Međutim, bit će govora i o ostalim autorima komedija u Rimu, kao i o začetku drame u rimskoj književnosti uopće. Studenti će glavne teme upoznavati na primjerima iz tekstova samih rimskih autora, a na njihovim djelima obrađivat će se i glavne karakteristike građenja fabule, postizanja humora i sl. Posebno će se obratiti pažnja i na razlike rimske komedije u odnosu na grčke joj uzore. Studentske obaveze uključuju: pohađanje nastave, obradu odabranih tekstova na satu, te ispit nakon odslušanog semestra. U ocjenu ulaze pohađanje nastave, zalaganje na satu te uspjeh na ispitu.
Obavezna literatura:

1. VRATOVIĆ, V.: Rimska književnost u Povijest svjetske književnosti, Mladost, Zagreb, 1982. (svezak II, relevantna poglavlja).; 'Plautovi Perzijanac i Trgovac' u Perzijanac i Trgovac (prev. i priredio D. NOVAKOVIĆ), Latina et Graeca, Zagreb, 1994. ; 1 naslov iz preporučene literature; po 1 djelo Plauta i Terencija po izboru

Preporučena literatura:

2. CONTE, G.B.: Povijest rimske književnosti, (bilo koje izdanje, relevantna poglavlja); TAPLIN, O.: Literature in the Roman World, Oxford UP, USA, 2001. (relevantna poglavlja); DUCKWORTH, G.E.: The Nature of Roman Comedy: A study in Popular Entertainment, Princeton 1952.; FRAENKEL, E.: Plautinisches im Plautus, Weidmannsche Buchhandlung, Berlin, 1922.; SEGAL, E.: Roman laughter; The Comedy of Plautus, Oxford UP, N. Y. - Oxford, 1987.; GOLDBERG, S.M.: Understanding Terence, Princeton, N.J. 1986.; MARSHALL, C.W.: The Stagecraft and Performance of Roman Comedy, Cambridge UP, New York, 2006.

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar