Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Hrvatska usmena književnost

Šifra:
45833
Kratica:
KROBO464
Visoko učilište:
Fakultet hrvatskih studija
ECTS bodovi:
4.0
Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

nasl. prof. dr. sc. Ljiljana Marks

Izvođači:

nasl. prof. dr. sc. Ljiljana Marks (P, S)

Opis predmeta:
Cilj je kolegija studente uputiti u žanrovsku raznolikost hrvatske usmene književnosti, na njezinu dugovječnost i prepletenost s pisanom književnošću od njezinih početaka do danas, povezanost s običajima (životnim i godišnjim) te utonulost u svakidašnji život. Teorijski, metodološki, stilistički, mitološki, kulturološki, antropološki, povijesni te žanrovski aspekti usmene književnosti analizirat će se na izabranim tekstovima.
Obavezna literatura:

1. Bošković-Stulli, Maja; "Usmena književnost". U Povijest hrvatske književnosti u sedam knjiga 1; Zagreb: Školska knjiga (2013)

2. Bošković-Stulli, Maja; Usmena književnost nekad i danas. (O pojmovima suvremena i pučka književnost i njihovim nazivima, 5-114.; Bajka 115-13.3; Poslovice u zagrebačkom Vjesniku 250-316.); Prosveta, Beograd (1983)

3. Bošković-Stulli, Maja; Edicija Stoljeća hrvatske književnosti, Usmene pripovijetke i predaje; MH, Zagreb (1997)

4. Marks, Ljiljana; Vekivečni Zagreb. Zagrebačke priče i predaje; AGM, Zagre (1994)

5. Marks, Ljiljana; Hrvatske narodne pripovijetke; "Riječ", Vinkovci (1998)

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
3 Psihologija prijediplomski 1 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 1 izborni
32 Povijest prijediplomski 1 izborni
3 Psihologija prijediplomski 2 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 2 izborni
32 Povijest prijediplomski 2 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 3 izborni
32 Povijest prijediplomski 3 izborni
1 Kroatologija prijediplomski 4 obavezni
25 Komunikologija prijediplomski 4 izborni
32 Povijest prijediplomski 4 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 5 izborni
32 Povijest prijediplomski 5 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 6 izborni
32 Povijest prijediplomski 6 izborni

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar