Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Hrvatski književni barok i prosvjetiteljstvo

Kratica:
KROBO334
Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Viktoria Franić Tomić

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Viktoria Franić Tomić (P, S)

Opis predmeta:
Temeljem promišljanja o hrvatskom književnom baroku i prosvjetiteljstvu, studenti će upoznati analitičko i kritičko razumijevanje književnih pojava općenito. Osposobit će se za studijsko čitanje baroknih tekstova. Usvojiti znanja o životu i djelima hrvatskih pisca iz razdoblja baroka i prosvjetiteljstva. Upoznati studente sa specifičnim hrvatskim književnim baroknim vrstama. Poticati studente na kritičko razmišljanje i razvijanje sposobnosti izražavanja pisanjem seminarskoga rada.
Obavezna literatura:

1. M. Kombol; Povjest hrvatske književnosti do narodnog preporoda, Zagreb; (1945)

2. M. Franičević, F. Švelec, R. Bogišić; Povijest hrvatske književnosti. Od renesanse do prosvjetiteljstva, knj. 3. Zagreb; (1974)

3. Zoran Kravar; Studije o hrvatskom književnom baroku; (1979)

4. Zoran Kravar; Nakon godine MDC; Matica hrvatska (1993)

5. Pavao Pavličić; Rasprave o hrvatskoj baroknoj književnosti; Čakavski sabor (1979)

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar