Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Hrvatski književni barok i prosvjetiteljstvo

Šifra:
52318
Kratica:
KROBO334
Visoko učilište:
Fakultet hrvatskih studija
ECTS bodovi:
4.0
Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Viktoria Franić Tomić

Izvođači:

prof. dr. sc. Viktoria Franić Tomić (P, S)

Opis predmeta:
Temeljem promišljanja o hrvatskom književnom baroku i prosvjetiteljstvu, studenti će upoznati analitičko i kritičko razumijevanje književnih pojava općenito. Osposobit će se za studijsko čitanje baroknih tekstova. Usvojiti znanja o životu i djelima hrvatskih pisca iz razdoblja baroka i prosvjetiteljstva. Upoznati studente sa specifičnim hrvatskim književnim baroknim vrstama. Poticati studente na kritičko razmišljanje i razvijanje sposobnosti izražavanja pisanjem seminarskoga rada.
Obavezna literatura:

1. M. Kombol; Povjest hrvatske književnosti do narodnog preporoda, Zagreb; (1945)

2. M. Franičević, F. Švelec, R. Bogišić; Povijest hrvatske književnosti. Od renesanse do prosvjetiteljstva, knj. 3. Zagreb; (1974)

3. Zoran Kravar; Studije o hrvatskom književnom baroku; (1979)

4. Zoran Kravar; Nakon godine MDC; Matica hrvatska (1993)

5. Pavao Pavličić; Rasprave o hrvatskoj baroknoj književnosti; Čakavski sabor (1979)

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
3 Psihologija prijediplomski 1 izborni
20 Sociologija prijediplomski 1 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 1 izborni
32 Povijest prijediplomski 1 izborni
3 Psihologija prijediplomski 2 izborni
20 Sociologija prijediplomski 2 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 2 izborni
32 Povijest prijediplomski 2 izborni
1 Kroatologija prijediplomski 3 obavezni
8 Kroatologija prijediplomski 3 obavezni
20 Sociologija prijediplomski 3 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 3 izborni
32 Povijest prijediplomski 3 izborni
20 Sociologija prijediplomski 4 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 4 izborni
32 Povijest prijediplomski 4 izborni
20 Sociologija prijediplomski 5 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 5 izborni
32 Povijest prijediplomski 5 izborni
20 Sociologija prijediplomski 6 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 6 izborni
32 Povijest prijediplomski 6 izborni

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar