Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Hrvatski identitet u europskom kontekstu

Šifra:
84454
Kratica:
KROBO155
Visoko učilište:
Fakultet hrvatskih studija
ECTS bodovi:
5.0
Opterećenje:
30(P)
Nositelji:

prof. dr. sc. Stipan Tadić

Izvođači:

prof. dr. sc. Stipan Tadić (P)

dr. sc. Petar Bilobrk (P)

Opis predmeta:
Cilj predmeta jest upoznati studenta s temeljnim označnicama hrvatskoga identiteta u europskom kontekstu. Cilj je propedeutički i problemski pokazati formiranje hrvatskoga identiteta i njegovu bitnu supripadnost europskom kulturnom krugu.
Obavezna literatura:

Radoslav Katičić (2011): Glavna obilježja hrvatske kulture; Na kroatističkim raskrižjima

Terry Eagleton (2014): Ideja kulture

Manuel Castells (2002): Moć identiteta

Urednici izdanja: Zorislav Lukić i Božo Skoko (2011): Hrvatski identitet

Preporučena literatura:

MACAN, Trpimir, HOLJEVAC, Željko (2013): Povijest hrvatskoga naroda

Ishodi učenja:

1. Analizirati identitetske procese u konstituiranju hrvatskog identiteta.

2. Definirati modalitete identiteta kroz ključne odrednice.

3. Argumentirati različite kulturne utjecaje na uspostavljanje identiteta - sinkronijski i dijakronijski.

4. Usporediti identitetske označnice i njihovu relevanciju.

5. Analizirati povijesne mijene hrvatskoga identiteta

6. Definirati hrvatski identitet u europskom kontekstu kroz povijest.

7. Definirati hrvatski identitet u europskom kontekstu.

8. Opisati postmoderne teorije identiteta

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
1 Kroatologija prijediplomski 1 obavezni
3 Psihologija prijediplomski 1 izborni
20 Sociologija prijediplomski 1 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 1 izborni
32 Povijest prijediplomski 1 izborni
3 Psihologija prijediplomski 2 izborni
20 Sociologija prijediplomski 2 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 2 izborni
32 Povijest prijediplomski 2 izborni
17 Filozofija i kultura prijediplomski 3 izborni
20 Sociologija prijediplomski 3 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 3 izborni
32 Povijest prijediplomski 3 izborni
17 Filozofija i kultura prijediplomski 4 izborni
20 Sociologija prijediplomski 4 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 4 izborni
32 Povijest prijediplomski 4 izborni
20 Sociologija prijediplomski 5 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 5 izborni
32 Povijest prijediplomski 5 izborni
20 Sociologija prijediplomski 6 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 6 izborni
32 Povijest prijediplomski 6 izborni

Legenda

  • P - Predavanja