Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Osnove komunikologije

Kratica:
KOMBO125
Opterećenje:
30(P)
Nositelji:

prof. dr. sc. Danijel Labaš

Izvođači:

prof. dr. sc. Danijel Labaš (P)

Opis predmeta:
Glavni cilj predmeta je studente upoznati s komunikacijskim znanostima i komunikologijom kao interdisciplinarnom i integrativnom znanošću koja nastoji riješiti i poboljšati komunikacijske prilike, dok su specifični ciljevi predmeta pružanje uvida u povijesne i suvremene komunikacijske i komunikološke teme i dinamike u svrhu ovladavanja temeljnim znanjima s toga područja kako bi studenti znali pristupati i analizirati komunikaciju na svim njezinim razinama: intrapersonalnoj, interpersonalnoj, društvenoj i medijskoj.
Obavezna literatura:

1. Kunczik, M., Zipfel, A.; Uvod u publicističku znanost i komunikologiju; Friedrich Ebert Stiftung, Zagreb (2006)

2. Reardon, K. K.; Interpersonalna komunikacija. Gdje se misli susreću; Alinea, Zagreb (1998)

3. Littlejohn, S. W. Foss, A. K.; Theories of Human Communication; Wadsworth Publishing Company, Wadshwort (1989)

4. Labaš, D.; Čovjek, međuljudska komunikacija i društveni dijalog. Nadilazi li dijalog zapreke ideologije?, u: VULETA, B. VUČKOVIĆ, A. MILANOVIĆ LITRE, I. (ur.), Dijalogom do mira, str. 122-138.; Zbornik radova u čast dr. Željku Mardešiću, Franjevački institut za kulturu mira, Split (2005)

5. Labaš, D.; Neverbalna komunikacija: tijelo kao produžetak duše, u: BARTLETT, Dj. (ur.), Tijelo u tranzMeđuljudska komunikacija, novi mediji i etika, u: LABAŠ, D. (ur.), Novi mediji, nove tehnologije, novi moral, str. 13-40.; Hrvatski studiji, Zagreb (2009)

Legenda

  • P - Predavanja