Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Grčki utjecaj na rimsku kulturu

Šifra:
86146
Kratica:
LATBI313
Visoko učilište:
Fakultet hrvatskih studija
ECTS bodovi:
3.0
Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Maja Matasović

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Maja Matasović (P, S)

Opis predmeta:
Cilj kolegija je upoznati studente s osnovnim pojmovima grčke kulture od mikenskog do helenističkog razdoblja, te ujedno osvijestiti utjecaj koji je grčka kultura izvršila na rimsku u svim aspektima života. Kolegij će obrađivati teme poput svakodnevnog života Grka (odijevanja, religije, obrazovanja), grčke filozofije, umjetnosti (književnosti, arhitekture...), ekonomije te usporedbu glavnih centara, Atene i Sparte, a naglasak će se staviti na sve ono čime su Grci oblikovali prepoznatljive značajke današnje zapadne civilizacije. Radit će se uz čitanje odabranih tekstova antičkih autora vezanih uz obrađivane teme, a studentske obaveze uključuju redovite dolaske, raspravu o primjerima iz tekstova i ispit na kraju semestra.
Obavezna literatura:

1. Sastavili Sabadoš-Sironić-Zmajlović; Anthologia Graeca i Chrestomathia Graeca, više izdanja - bilješke o autorima; Školska knjiga, Zagreb

2. FLACELIERE, Robert; Grčka u doba Perikla; Naprijed, Zagreb (1979)

3. JURIC, Ante; Grčka: od mitova do antičkih spomenika; Andromeda, Rijeka (2001)

4. KALIN, Boris; Povijest filozofije (str. 76-111.); Školska knjiga, Zagreb (1996)

5. prir. Škiljan, Dubravko et al.; LEKSIKON ANTIČKIH AUTORA; Latina + Graeca - Matica hrvatska, Zagreb (1996)

6. LESKY, Albin; Povijest grčke književnosti; Golden marketing, Zagreb (2001), str. 449-456, 685-719

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
3 Psihologija prijediplomski 1 izborni
20 Sociologija prijediplomski 1 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 1 izborni
32 Povijest prijediplomski 1 izborni
1 Kroatologija prijediplomski 2 izborni
3 Psihologija prijediplomski 2 izborni
20 Sociologija prijediplomski 2 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 2 izborni
32 Povijest prijediplomski 2 izborni
1 Kroatologija prijediplomski 3 izborni
17 Filozofija i kultura prijediplomski 3 izborni
20 Sociologija prijediplomski 3 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 3 izborni
32 Povijest prijediplomski 3 izborni
1 Kroatologija prijediplomski 4 izborni
17 Filozofija i kultura prijediplomski 4 izborni
20 Sociologija prijediplomski 4 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 4 izborni
32 Povijest prijediplomski 4 izborni
20 Sociologija prijediplomski 5 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 5 izborni
32 Povijest prijediplomski 5 izborni
20 Sociologija prijediplomski 6 izborni
25 Komunikologija prijediplomski 6 izborni
32 Povijest prijediplomski 6 izborni

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar