Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Grčki utjecaj na rimsku kulturu

Kratica:
LATBI313
Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Maja Matasović

Izvođači:

doc. dr. sc. Maja Matasović (P, S)

Opis predmeta:
Cilj kolegija je upoznati studente s osnovnim pojmovima grčke kulture od mikenskog do helenističkog razdoblja, te ujedno osvijestiti utjecaj koji je grčka kultura izvršila na rimsku u svim aspektima života. Kolegij će obrađivati teme poput svakodnevnog života Grka (odijevanja, religije, obrazovanja), grčke filozofije, umjetnosti (književnosti, arhitekture...), ekonomije te usporedbu glavnih centara, Atene i Sparte, a naglasak će se staviti na sve ono čime su Grci oblikovali prepoznatljive značajke današnje zapadne civilizacije. Radit će se uz čitanje odabranih tekstova antičkih autora vezanih uz obrađivane teme, a studentske obaveze uključuju redovite dolaske, raspravu o primjerima iz tekstova i ispit na kraju semestra.
Obavezna literatura:

1. Sastavili Sabadoš-Sironić-Zmajlović; Anthologia Graeca i Chrestomathia Graeca, više izdanja - bilješke o autorima; Školska knjiga, Zagreb

2. FLACELIERE, Robert; Grčka u doba Perikla; Naprijed, Zagreb (1979)

3. JURIC, Ante; Grčka: od mitova do antičkih spomenika; Andromeda, Rijeka (2001)

4. KALIN, Boris; Povijest filozofije (str. 76-111.); Školska knjiga, Zagreb (1996)

5. prir. Škiljan, Dubravko et al.; LEKSIKON ANTIČKIH AUTORA; Latina + Graeca - Matica hrvatska, Zagreb (1996)

6. LESKY, Albin; Povijest grčke književnosti; Golden marketing, Zagreb (2001), str. 449-456, 685-719

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar