Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom

Kratica:
EDUI245
Opterećenje:
15(P) + 105(PK)
Izvođači:
Opis predmeta:
Opis predmeta Osposobiti studente za pružanje kvalitetne vršnjačke potpore studentima s invaliditetom u akademskom okruženju. Razina e-učenja 1 Razina engleskog 0 Opće kompetencije Kolegij se prijavljuje kao sveučilišni kolegij i nije vezan za pojedini studijski program. Ishodi učenja 1. održavati kvalitetne socijalne kontakte u kontekstu vršnjačke potpore 2. preispitati društveni kontekst i vlastite stavove vrijednosti prema osobama s invaliditetom 3. prepoznati etičke izazove u pružanju vršnjačke potpore 4. argumentirati primjenjivost socijalne politike u direktnom radu s osobama s invaliditetom 5. napisati planove rada za pružanje vršnjačke potpore 6. pružati vršnjačku potporu studentu s invaliditetom u akademskom okruženju Tjedni plan nastave 1. Vršnjačka potpora (1P+1V) Uvodno o vršnjačkoj potpori. Analizom konkretnih primjera, student s invaliditetom i njegov vršnjak -- pružatelj potpore, utvrđuju zadovoljavajuće i primjerene oblike potpore. 2. Opće značajke osoba s invaliditetom (5P+3V) Definiranje osnovnih pojmova, klasifikacija oštećenja invaliditeta, mjere aktivne politike, modeli potpore. Etiologija i fenomenologija tjelesne invalidnosti, sposobnosti i ograničenja studenata s tjelesnom invalidnošću; prepreke studentima s tjelesnom invalidnošću u sustavu visokog obrazovanja i mogućnosti njihovog prevladavanja. Oštećenje vida (sljepoća i slabovidnost; značajke, sposobnosti i specifičnosti funkcioniranja studenata s oštećenjima vida; teškoće u svakodnevnom akademskom životu studenata s oštećenjima vida, mogućnosti i značaj potpore). Razumijevanje oštećenja sluha (gluhoća i nagluhost; posebnosti u području usvajanja govora i jezika; znakovna komunikacija; potrebe u sustavu visokog obrazovanja; sustav potpore). Specifičnosti, značajke i sposobnosti te potrebe osoba studenata s gluhosljepoćom i sustav potpore u svakodnevnim akademskim aktivnostima. Senzibilizacija za potrebe studenata s invaliditetom u akademskom okruženju. 3. Opće značajke osoba s invaliditetom (5P+3V) Definiranje osnovnih pojmova, klasifikacija oštećenja invaliditeta, mjere aktivne politike, modeli potpore. Etiologija i fenomenologija tjelesne invalidnosti, sposobnosti i ograničenja studenata s tjelesnom invalidnošću; prepreke studentima s tjelesnom invalidnošću u sustavu visokog obrazovanja i mogućnosti njihovog prevladavanja. Oštećenje vida (sljepoća i slabovidnost; značajke, sposobnosti i specifičnosti funkcioniranja studenata s oštećenjima vida; teškoće u svakodnevnom akademskom životu studenata s oštećenjima vida, mogućnosti i značaj potpore). Razumijevanje oštećenja sluha (gluhoća i nagluhost; posebnosti u području usvajanja govora i jezika; znakovna komunikacija; potrebe u sustavu visokog obrazovanja; sustav potpore). Specifičnosti, značajke i sposobnosti te potrebe osoba studenata s gluhosljepoćom i sustav potpore u svakodnevnim akademskim aktivnostima. Senzibilizacija za potrebe studenata s invaliditetom u akademskom okruženju. 4. Opće značajke osoba s invaliditetom (5P+3V) Definiranje osnovnih pojmova, klasifikacija oštećenja invaliditeta, mjere aktivne politike, modeli potpore. Etiologija i fenomenologija tjelesne invalidnosti, sposobnosti i ograničenja studenata s tjelesnom invalidnošću; prepreke studentima s tjelesnom invalidnošću u sustavu visokog obrazovanja i mogućnosti njihovog prevladavanja. Oštećenje vida (sljepoća i slabovidnost; značajke, sposobnosti i specifičnosti funkcioniranja studenata s oštećenjima vida; teškoće u svakodnevnom akademskom životu studenata s oštećenjima vida, mogućnosti i značaj potpore). Razumijevanje oštećenja sluha (gluhoća i nagluhost; posebnosti u području usvajanja govora i jezika; znakovna komunikacija; potrebe u sustavu visokog obrazovanja; sustav potpore). Specifičnosti, značajke i sposobnosti te potrebe osoba studenata s gluhosljepoćom i sustav potpore u svakodnevnim akademskim aktivnostima. Senzibilizacija za potrebe studenata s invaliditetom u akademskom okruženju. 5. Opće značajke osoba s invaliditetom (5P+3V) Definiranje osnovnih pojmova, klasifikacija oštećenja invaliditeta, mjere aktivne politike, modeli potpore. Etiologija i fenomenologija tjelesne invalidnosti, sposobnosti i ograničenja studenata s tjelesnom invalidnošću; prepreke studentima s tjelesnom invalidnošću u sustavu visokog obrazovanja i mogućnosti njihovog prevladavanja. Oštećenje vida (sljepoća i slabovidnost; značajke, sposobnosti i specifičnosti funkcioniranja studenata s oštećenjima vida; teškoće u svakodnevnom akademskom životu studenata s oštećenjima vida, mogućnosti i značaj potpore). Razumijevanje oštećenja sluha (gluhoća i nagluhost; posebnosti u području usvajanja govora i jezika; znakovna komunikacija; potrebe u sustavu visokog obrazovanja; sustav potpore). Specifičnosti, značajke i sposobnosti te potrebe osoba studenata s gluhosljepoćom i sustav potpore u svakodnevnim akademskim aktivnostima. Senzibilizacija za potrebe studenata s invaliditetom u akademskom okruženju. 6. Opće značajke osoba s invaliditetom (5P+3V) Definiranje osnovnih pojmova, klasifikacija oštećenja invaliditeta, mjere aktivne politike, modeli potpore. Etiologija i fenomenologija tjelesne invalidnosti, sposobnosti i ograničenja studenata s tjelesnom invalidnošću; prepreke studentima s tjelesnom invalidnošću u sustavu visokog obrazovanja i mogućnosti njihovog prevladavanja. Oštećenje vida (sljepoća i slabovidnost; značajke, sposobnosti i specifičnosti funkcioniranja studenata s oštećenjima vida; teškoće u svakodnevnom akademskom životu studenata s oštećenjima vida, mogućnosti i značaj potpore). Razumijevanje oštećenja sluha (gluhoća i nagluhost; posebnosti u području usvajanja govora i jezika; znakovna komunikacija; potrebe u sustavu visokog obrazovanja; sustav potpore). Specifičnosti, značajke i sposobnosti te potrebe osoba studenata s gluhosljepoćom i sustav potpore u svakodnevnim akademskim aktivnostima. Senzibilizacija za potrebe studenata s invaliditetom u akademskom okruženju. 7. Ljudska prava (2P+0V) Uvodno o značaju ljudskih prava. Posebno o pravima osoba studenata s invaliditetom. Međunarodni i regionalni instrumenti zaštite i promocije prava osoba s invaliditetom. Nacionalni okviri i institucije zaštite prava osoba s invaliditetom. Zagovaranje prava osoba s invaliditetom. 8. Ljudska prava (2P+0V) Uvodno o značaju ljudskih prava. Posebno o pravima osoba studenata s invaliditetom. Međunarodni i regionalni instrumenti zaštite i promocije prava osoba s invaliditetom. Nacionalni okviri i institucije zaštite prava osoba s invaliditetom. Zagovaranje prava osoba s invaliditetom. 9. Pristupačnost visokoga obrazovanja osobama s invaliditetom (2P+3V) Pregled postojećih zakonskih propisa koji omogućuju aktivnosti na izjednačavanju mogućnosti za studente s invaliditetom u sustavu visokoga obrazovanja u RH; prikaz posebnih prava studenata s invaliditetom; analiza postojećeg stanja pristupačnosti visokoobrazovnih ustanova u RH. Specifične potrebe studenata s invaliditetom i prepreke s kojima se susreću u akademskom okruženju kroz praktične primjere. Oblici potpore studentima s invaliditetom (institucionalne,individualne). 10. Pristupačnost visokoga obrazovanja osobama s invaliditetom (2P+3V) Pregled postojećih zakonskih propisa koji omogućuju aktivnosti na izjednačavanju mogućnosti za studente s invaliditetom u sustavu visokoga obrazovanja u RH; prikaz posebnih prava studenata s invaliditetom; analiza postojećeg stanja pristupačnosti visokoobrazovnih ustanova u RH. Specifične potrebe studenata s invaliditetom i prepreke s kojima se susreću u akademskom okruženju kroz praktične primjere. Oblici potpore studentima s invaliditetom (institucionalne, individualne). 11. Osnove multikulturalnosti (2P+2V) Uvod u teoriju multikulturalnosti i praksu multikulturalnog obrazovanja i savjetovanja. Trodijelni model multikulturalne kompetentnosti. Senzibilizacija za rad s osobama s invaliditetom 12. Osnove multikulturalnosti (2P+2V) Uvod u teoriju multikulturalnosti i praksu multikulturalnog obrazovanja i savjetovanja. Trodijelni model multikulturalne kompetentnosti. Senzibilizacija za rad s osobama s invaliditetom 13. Stavovi prema osobama s invaliditetom (1P+2V) Definicija stava i komponente stava. Porijeklo stavova. Odnos stava i ponašanja. Promjena stava. Stavovi prema osobama s invaliditetom. Primjena upitnika stavova prema osobama s invaliditetom. 14. Etika (2P+2V). Etička načela u odnosu student asistent -- student s invaliditetom. Etička pitanja i dileme u odnosu student asistent -- student s invaliditetom. Vještine vršnjačke potpore (0P+10V) Važnost prepoznavanja vlastitih osjećaja i osjećaja drugih ljudi. Prikladno pokazivanje osjećaja. Važnost empatije u međuljudskim odnosima. Razvoj vještine empatije. Postavljanje granica u međuljudskim odnosima. Vještina asertivnosti. Akademske vještine (0P+2V) Komponente odgovornog i asertivnog učenja. Suradničko učenje. Planiranje i organiziranje vremena. Izrada individualnih planova (0P+5V) Na osnovi svih stečenih znanja i vještina svaki student, uz superviziju, izrađuje indivudualni plan potpore za predstojeći semestar. 15. Etika (2P+2V). Etička načela u odnosu student asistent -- student s invaliditetom. Etička pitanja i dileme u odnosu student asistent -- student s invaliditetom. Vještine vršnjačke potpore (0P+10V) Važnost prepoznavanja vlastitih osjećaja i osjećaja drugih ljudi. Prikladno pokazivanje osjećaja. Važnost empatije u međuljudskim odnosima. Razvoj vještine empatije. Postavljanje granica u međuljudskim odnosima. Vještina asertivnosti. Akademske vještine (0P+2V) Komponente odgovornog i asertivnog učenja. Suradničko učenje. Planiranje i organiziranje vremena. Izrada individualnih planova (0P+5V) Na osnovi svih stečenih znanja i vještina svaki student, uz superviziju, izrađuje indivudualni plan potpore za predstojeći semestar. Ocjenjivanje Ostvarivanje ECTS bodova potvrđuje se s kolokvirao la(. Rad studenata se ne ocjenjuje. Student studentica će ostvariti ECTS bodove ukoliko 1) pohađa pripremnu radionicu, 2) izradi pozitivno procijenjene individualne planove vršnjačke potpore, 3) pruži vršnjačku potporu sukladno individualnom planu, 4) pohađa superviziju.

Legenda

  • P - Predavanja
  • PK - Vježbe u praktikumu