Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Društvo i održivost

Šifra:
130891
Kratica:
SOCBI624
Visoko učilište:
Fakultet hrvatskih studija
ECTS bodovi:
4.0
Opterećenje:
30(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Ivan Perkov

Izvođači:

doc. dr. sc. Ivan Perkov (P, S)

Opis predmeta:
Ovaj interaktivan i multimedijalan kolegij započinje prikazom znanstvenih opažanja o klimatskim promjenama i njihovim budućim projekcijama te debatom o klimatskim promjenama kao epistemološkom i etičkom pitanju. Klimatskim promjenama se zatim pristupa kroz propitivanje dominantnog razvojnog modela, uvodeći studente u suvremene rasprave o ograničenjima ekonomskog rasta, inačicama kapitalizma, te vezanih fenomena nejednakosti, orijentacija prema održivosti, potrošačkom društvu i pitanjima društvene pravednosti. Oslanjajući se na uvide iz ekološke ekonomije, političke ekologije i suvremenih društvenih teorija otvaraju se perspektive alternativnih razvojnih modela koji polaze od ograničenosti prirodnih resursa. Političke implikacije postojećeg razvojnog modela kao ekološki neodrživog čine fokus sljedećeg bloka u kolegiju, u kojem se razmatra širok repertoar politika osporavanja od prosvjeda i društvenih pokreta, preko umjetničkih praksi do oblikovanja novih javnih politika i političkih aktera koji zagovaraju zaokret prema održivosti. Posebna se pažnja ovdje pridaje i obrazovanju za održivi razvoj. Zaključni dio kolegija čini promišljanje budućeg društva u okvirima literature o utopiji/distopiji. Interdisciplinarnost kolegija proizlazi iz povezivanja uvida iz sociologije, ekonomije, politologije, filozofije i osnova fizikalnih znanosti kako bi se prepoznala kompleksnost povezanosti prirodnog i društvenog svijeta i identificirali alternativni modeli razvoja.
Obavezna literatura:

1. Barker, T., Scrieciu, S., Taylor, D.; Climate Change, Social Justice and Development; Development 51 (2008), str. 317-324

Preporučena literatura:

2. Beck, U.; Climate for Change, or How to Create a Green Modernity?; Theory, Culture and Society 27 (2010), str. 254-266

3. Cook, J.; Scientific guidebook through global warming scepticism (selected chapters); HMD (2013)

4. Demos, T. J.; Art After Nature.; Artforum (2012)

5. Domazet, M., V. Cvijanović, D. Dolenec; What kind of growth, what kind of degrowth: the case of Croatia reconsidered .; Green European Journal (2012)

6. Dresner, S.T; he Principles of Sustainability (selected chapters); Earthscan (2008)

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar