Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Uvod u metode društvenih istraživanja 2

Šifra:
159976
Kratica:
SOCBO546
Visoko učilište:
Fakultet hrvatskih studija
ECTS bodovi:
6.0
Opterećenje:
15(P) + 45(PK) + 15(S)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Ivan Balabanić

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Ivan Balabanić (P, PK, S)

Opis predmeta:
U drugom dijelu Uvoda u metode društvenih istraživanja studenti će naučiti dizajnirati istraživački projekt temeljem idejnog nacrta istraživanja; odabrati najbolju metodu za prikupljanje podataka istraživanja uz mogućnost komparacije prednosti i slabosti pojedinih metoda; izraditi instrumente za prikupljanje kvalitativnih i kvantitativnih podataka; naučit će osnovnu logiku uzorkovanja u kvalitativnim i kvantitativnim pristupima; te razumjeti svrhu i načine generalizacije podataka u kvalitativnim i kvantitativnim istraživanjima. Studenti će naučiti principe i postupke analize kvantitativnih i kvalitativnih podataka te interpretirati podatke u svrhu odgovora na istraživačko pitanje. Studenti će sami provesti istraživanje na prigodnom uzorku, držeći se načela etike u društvenim istraživanjima, te će o svojim nalazima napisati istraživački izvještaj. Kroz praktičan rad studenti će naučiti metode društvenih istraživanja, ali i spoznati prirodu društvenih istraživanja kao prakse društvenog odnosa.
Preduvjeti za upis predmeta:

Uvod u metode društvenih istraživanja 1 (položen)

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar
  • PK - Vježbe u praktikumu