Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Akademski francuski

Šifra:
209486
Kratica:
SVIPRED
Visoko učilište:
Fakultet hrvatskih studija
ECTS bodovi:
4.0
Opterećenje:
15(P) + 45(SJ)
Nositelji:

Full Professor Sanja Vulić Vranković, PhD

Stephane Paul Michel

Izvođači:

Stephane Paul Michel (P, SJ, SJ)

Full Professor Sanja Vulić Vranković, PhD (P)

Opis predmeta:
Ciljevi predmeta Osposobiti studente za samostalno služenje stručnom, književnom i kulturalnom literaturom na francuskom jezikom te proširiti znanje iz francuske gramatike i pružiti im uvid u povijesno-kulturološki pregled zbivanja u Francuskoj. Razvijati samostalnosti studenata u poboljšanju njihove jezične i kulturalne kompetencije u pomoć raznolikih i kvalitetnih izvora i materijala. Akademska postignuća na razini programa kojima predmet pridonosi -Imati širi uvid u cjelinu francuskoga jezika i vladati francuskom gramatikom. -Bolje upoznati francuski identitet i kulturu. -Iznositi svoje mišljenje i stajališta o različitim temama. Očekivana akademska postignuća na razini predmeta ; - poznavati kratku povijest francuskoga jezika i njegove latinske korijene. - razlikovati stari francuski, klasični francuski i standardni francuski. - razumjeti specifičnosti fonološkoga sustava francuskoga jezika (nazali, vezivanje, nepodudarnost između pisanoga i usmenoga izričaja) i poznavati glavne značajke pravopisa - znati razdijeliti francusku gramatiku na imeničku i na glagolsku morfosintaksu. - svladati umijeće samostalnoga prevođenja s francuskoga na hrvatski te prevođenja jednostavnih tekstova na francuski - raditi s različitim francuskim pisanim i audiovizualni, medijima uz pomoć interneta - imati pregled ključnih povijesnih likova i datuma - bolje poznavati frankofoniju, to jest bolju uporabu francuskoga jezika u raznim dijelovima svijeta Opis sadržaja predmeta 1. Upute o udžbenicima, priručnicima i rječnicima francuskoga jezika 2. Fonetika i pravopis. 3. Brojevi i računanje. 4. Imenička morfosintaksa (članovi, imenice i pridjevi). 5. Prijedlozi i prilozi. 6. Priložne zamjenice en i y. 7. Odnosne zamjenice. 8. Glagolska morfosintaksa (načini vremena i konjugacija). 9. Particip prošli, particip sadašnji i glagolski prilozi. 10. Visoka francuska kultura. 11. Francuski mediji. 12. Ključni likovi i datumi u francuskoj povijesti. 13. Veliki tekstovi francuske književnosti. 14. Odabrani tekstovi filozofije i teologije. 15. Slavni francuski režiseri i skladatelji.

Legenda

  • P - Predavanja
  • SJ - Vježbe iz stranog jezika