Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Uvod u metode društvenih istraživanja 1

Šifra:
37764
Kratica:
SOCBO325
Visoko učilište:
Fakultet hrvatskih studija
ECTS bodovi:
5.0
Opterećenje:
30(P) + 30(PK)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Ivan Balabanić

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Ivan Balabanić (P, PK)

Opis predmeta:
Cilj kolegija jest objasniti studentima osnovna paradigmatska i teorijska polazišta metoda istraživanja u društvenim znanostima, obučiti ih u osnovnim postavkama kvalitativnih i kvantitativnih metodoloških pristupa do stupnja međusobne komparacije, naučiti ih razumjeti pojedinosti i napraviti kritički osvrt na znanstvene radove različitih metodoloških pristupa, naučiti ih koristiti teoriju i prethodna istraživanja kao polazište vlastitog znanstvenog rada. Tijekom kolegija studenti će naučiti postaviti cilj, svrhu i osnovna istraživačka pitanja te razviti hipoteze u kvantitativnom istraživanju. Proučit će etičke standarde društvenih istraživanja, izraditi informirani pristanak te prijavu etičkom povjerenstvu. Naučit će samostalno napisati idejni nacrt istraživanja.
Obavezna literatura:

1. Miroslav Vujević; Uvođenje u znanstveni rad u društvenim znanostima; Školska knjiga, Zagreb (2006)

2. Bob Matthews and Liz Ross; Research methods: a practical guide for the social sciences (Poglavlje A); Essex, UK: Pearson Education Limited (2010)

3.

4.

5.

Legenda

  • P - Predavanja
  • PK - Vježbe u praktikumu