Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Socijalna psihologija

Šifra:
37767
Kratica:
SOCBO455
Visoko učilište:
Fakultet hrvatskih studija
ECTS bodovi:
5.0
Opterećenje:
30(P) + 15(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Renata Franc

Izvođači:

prof. dr. sc. Renata Franc (P, S)

Opis predmeta:
Kod studenata postići razumijevanje temeljnih socio-psiholoških procesa i teorija iz područja socijalne spoznaje i percepcije, stavova i predrasuda, pojma o sebi, socijalnog utjecaja i grupa i grupnih procesa te kod studenata razviti mogućnost vrednovanja istih.
Obavezna literatura:

1. Aronson, E., Willson, T.D. i Akert, R.M. (2005). Socijalna psihologija. Zagreb: MATE.;

2.

3.

4.

5.

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar