Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Kulturna antropologija

Šifra:
37768
Kratica:
SOCBO665
Visoko učilište:
Fakultet hrvatskih studija
ECTS bodovi:
5.0
Opterećenje:
30(P) + 30(S)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Marina Perić Kaselj

Izvođači:

Marija Zelić (S)

izv. prof. dr. sc. Marina Perić Kaselj (P)

Opis predmeta:
Steći temeljna znanja iz discipline Kulturna antropologija (usvajanje i razumijevanje terminologije, ključnih teorija i područja istraživanja); steći znanja o drugim kulturama te poticati poštovanje drugih kultura i kritičko promišljanje o vlastitoj kulturi i društvu; upoznati studente s kulturnoantropološkim metodološko-epistemološkim pristupom; razvijati etičke (profesionalne, društvene) stavove.
Obavezna literatura:

1. Moore, Jerry D. 2002. Uvod u antropologiju. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk. Poglavlja Tylor (21-35), Boas (55-68); Benedict (105-115). Mead (133-147); Malinowski (169-185), Radcliffe-Brown (185-200), Levi-Strauss (285-302), Geertz (317-330.).;

2. Monaghan, John; Peter Just 2003. Socijalna i kulturna antropologija. Sarajevo, TKD Šahinpašić, str. 13-74.;

3. Haviland, William. 2004. Kulturna antropologija. Jastrebarsko: Naklada Slap. Poglavlja: 2. Priroda kulture (33-55); 10. Srodstvo i porijeklo (261-287); 13. Religija i nadnaravno (351-378); 15. Kulturna promjena (409-439.);

4. Abu-Lughod, Lila. 1991. "Writing Against Culture", u: R. G. Fox, ur. Recapturing Anthropology, Santa Fe: School of American Research Press.;

5. Čapo Žmegač, Jasna, Valentina Gulin Zrnić i Goran Pavel Šantek, ur. 2006. Etnologija bliskoga. Zagreb: IEF i Jesenski +amp; Turk, str. 7-52.;

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar