Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Završni rad

Šifra:
38774
Kratica:
BACC
Visoko učilište:
Fakultet hrvatskih studija
ECTS bodovi:
5.0
Opterećenje:
0(S)
Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Vine Mihaljević (S)

doc. dr. sc. Dario Pavić (S)

izv. prof. dr. sc. Mario Stipančević (S)

doc. dr. sc. Željka Metesi Deronjić (S)

prof. dr. sc. Pavo Barišić (S)

prof. dr. sc. Ivo Džinić (S)

doc. dr. sc. Sandra Car (S)

izv. prof. dr. sc. Marina Perić Kaselj (S)

izv. prof. dr. sc. Andreja Sršen (S)

doc. dr. sc. Matija Mato Škerbić (S)

prof. dr. sc. Zoran Curić (S)

izv. prof. dr. sc. Ivana Greguric (S)

prof. dr. sc. Zvonimir Čuljak (S)

doc. dr. sc. Ivan Perkov (S)

doc. dr. sc. Luka Šikić (S)

dr. sc. Danijela Rupčić (S)

doc. dr. sc. Ivana Jukić Vidas (S)

izv. prof. dr. sc. Tamara Tvrtković (S)

dr. sc. Goran Radoš (S)

doc. dr. sc. Tanja Baran (S)

doc. dr. sc. Matijas Baković (S)

doc. dr. sc. Tamara Kunić (S)

doc. dr. sc. Wollfy Krašić (S)

doc. dr. sc. Monika Komušanac (S)

doc. dr. sc. Mijo Beljo (S)

doc. dr. sc. Marjan Ninčević (S)

doc. dr. sc. Vladimir Šumanović (S)

prof. dr. sc. Viktoria Franić Tomić (S)

izv. prof. dr. sc. Irena Cajner Mraović (S)

doc. dr. sc. Marta Račić (S)

doc. dr. sc. Domagoj Brozović (S)

doc. dr. sc. Vanesa Varga (S)

prof. dr. sc. Anto Gavrić (S)

izv. prof. dr. sc. Maja Matasović (S)

v. pred. Lucijan Šupljika Gabelica (S)

doc. dr. sc. Tanja Grmuša (S)

doc. dr. sc. Marko Kardum (S)

izv. prof. dr. sc. Mladen Tomorad (S)

prof. dr. sc. Stjepan Ćosić (S)

izv. prof. dr. sc. Dario Vučenović (S)

izv. prof. dr. sc. Marko Jerković (S)

Opis predmeta:
Preddiplomski rad je cjelovita i nezavisna obveza kojom student završava preddiplomski studij, te mora pokazati svoju sposobnost samostalnog korištenja literature u onom znanstvenom polju ili grani u kojoj je ustrojen studij koji student završava. Cilj je predmeta da student pokaže poznavanje teme, sposobnost samostalnog rada i korištenja literature, te primjenu prikladne metodologije. Student dvopredmetnog studija piše samo jedan završni rad na jednom od studija.
Obavezna literatura:

1. Mentor je dogovara sa svakim studentom ovisno o temi završnog rada.;

2.

3.

4.

5.

Legenda

  • S - Seminar