Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Akademski engleski

Šifra:
45642
Kratica:
SVIPRED
Visoko učilište:
Fakultet hrvatskih studija
ECTS bodovi:
4.0
Opterećenje:
60(S)
Nositelji:

v. pred. dr. sc. Lucia Miškulin Saletović

Izvođači:

v. pred. dr. sc. Lucia Miškulin Saletović (S)

Opis predmeta:
Ciljevi predmeta su osposobiti studente za samostalno služenje stranom stručnom literaturom i pisanje radova na akademskom engleskom jeziku, te razviti samostalnost u unaprjeđivanju jezične kompetencije uz pomoć dostupnih izvora i priručnika.
Jezici izvođenja nastave:

Engleski

Obavezna literatura:

1. Miškulin Saletović, L., Vojković Estatiev, V.; Beljo, A.; English Academic Vocabulary for Social Sciences and Humanities; Zagreb: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu (2012)

2. Philpot, S.; Curnick, L.; Academic Skills: Reading, Writing and Study Skills; Oxford: Oxford University Press (2007)

3. Gramatika engleskoga jezika po izboru studenata akademski tekst po izboru studenata;

4. Englesko-engleski rječnik po izboru studenata;

Legenda

  • S - Seminar