Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Sustavna sociologija 1

Šifra:
45752
Kratica:
SOCBO257
Visoko učilište:
Fakultet hrvatskih studija
ECTS bodovi:
7.0
Opterećenje:
30(P) + 30(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Renato Matić

doc. dr. sc. Ivan Perkov

Izvođači:

doc. dr. sc. Ivan Perkov (S)

prof. dr. sc. Renato Matić (P)

Opis predmeta:
Cilj je kolegija upoznati studente s klasičnom sociološkom teorijom s naglaskom na suvremenost klasičnih teoretika te osigurati kod studenata usvojenost znanja, vještina i kompetencija kako bi mogli analitički i kritički ovladati klasičnim konceptima i temeljnim sociološkim pojmovima i teorijskim paradigmama do razine operativne primjene, što podrazumijeva i pripremu studenata za studij socioloških teorija (klasičnih i suvremenih) ostalih posebnih sociologija na višim godinama studija, kao i izradu pisanog rada koji odgovara stupnju prikaza knjige.
Obavezna literatura:

1. Cvjetičanin, V. i Supek, R. (2003) Emile Durkheim i francuska sociološka škola, Sociološka hrestomatija, Zagreb, Ljevak;

2. Fiamengo, A. (1987) Saint-Simon i Auguste Comte, Sociološka hrestomatija, Zagreb, Naprijed;

3. Korać, V. (1987) Marksovo shvatanje čoveka istorije i društva, Zagreb, Naprijed;

4. Kuvačić, Ivan (1990) Funkcionalizam u sociologiji, Zagreb, Naprijed;

5. Lukić, R. D. (1987) Formalizam u sociologiji, Sociološka hrestomatija, Zagreb, Naprijed;

Preduvjeti za polaganje predmeta:

Uvod u sociologiju (položen)

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar