Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Sustavna sociologija 2

Šifra:
45753
Kratica:
SOCBO317
Visoko učilište:
Fakultet hrvatskih studija
ECTS bodovi:
7.0
Opterećenje:
30(P) + 30(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Renato Matić

doc. dr. sc. Ivan Perkov

Izvođači:

doc. dr. sc. Ivan Perkov (S)

prof. dr. sc. Renato Matić (P)

Opis predmeta:
Cilj je kolegija upoznati studente s klasičnom sociološkom teorijom s naglaskom na suvremenost klasičnih teoretika te osigurati kod studenata usvojenost znanja, vještina i kompetencija kako bi mogli analitički i kritički ovladati klasičnim konceptima i temeljnim sociološkim pojmovima i teorijskim paradigmama do razine operativne primjene, što podrazumijeva i pripremu studenata za studij socioloških teorija (klasičnih i suvremenih), ostalih posebnih sociologija na višim godinama studija, kao i za izradu pisanog rada koji pokušava biti stručni ili pregledni rad ili imitirati znanstveni rad.
Obavezna literatura:

1. Đurić, M. 1987. Sociologija Maxa Webera. Zagreb: Naprijed;

2. G.H. Mead. 2003. Um, osoba i društvo. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk, Hrvatsko sociološko društvo;

3. Kalanj, Rade. 2005. Suvremenost klasične sociologije. Zagreb: Politička kultura;

4. Katunarić, Vjeran. 1990. Teorija društva u frankfurtskoj školi. Zagreb: Naprijed;

5. Ritzer, G. 1997. Suvremena sociologijska teorija. Zagreb: Nakladni zavod Globus;

Preduvjeti za upis predmeta:

Sustavna sociologija 1 (položen)

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar