Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Akademski njemački

Šifra:
45829
Kratica:
SVIPRED
Visoko učilište:
Fakultet hrvatskih studija
ECTS bodovi:
4.0
Opterećenje:
60(S)
Nositelji:

v. pred. dr. sc. Lucia Miškulin Saletović

Izvođači:

v. pred. dr. sc. Lucia Miškulin Saletović (S)

Opis predmeta:
Osposobljavanje studenata za samostalno služenje medijima te stručnom i znanstvenom literaturom na njemačkome jeziku. Razvijanje samostalnosti studenata u razvijanju svoje jezične kompetencije uz pomoć dostupnih izvora i priručnika. Upoznavanje studenata s kulturom i civilizacijom zemalja njemačkoga govornog područja. Razvijanje vještina govorenja i čitanja na njemačkome jeziku.
Obavezna literatura:

1. Glovacki-Bernardi, Z. (2001) Osnove njemačke gramatike, Zagreb: Školska knjiga (odabrana poglavlja);

2. Hansen-Kokoruš, R., Matešić, J., Pečur-Medinger, Z., Znika, M. (2005) Njemačko-hrvatski univerzalni rječnik, Zagreb: Nakladni zavod Globus i Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje;

3. Njemačko-njemački rječnik po izboru studenata;

4. Akademski i medijski tekstovi po izboru studenata;

5. Autentični jezični materijali i tekstovi;

Legenda

  • S - Seminar